در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره اول شهرستان فردوس

   

  جنسیت مقطع نام نوع آدرس تلفن
  پسرانه متوسطه دوره اول سما   خراسان جنوبی-شهرستان فردوس  
  پسرانه متوسطه دوره اول شهید بهشتی استعداددرخشان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، شهرک بهداری - خیابان پرستار - انتهای پرستار3 32723354 32732254
  پسرانه متوسطه دوره اول شهید رجایی   شهرستان فردوس - باغستان علیا 0915-3354842
  پسرانه متوسطه دوره اول شهید محمود بیکی زاده   خراسان جنوبی- شهرستان فردوس- بلوار بهشتی- بهشتی 9 056-32711980 056-32727140
  پسرانه متوسطه دوره اول شهید مطهری نمونه دولتی خراسان جنوبی شهرستان فردوس  056-32727215 056-32727216
  پسرانه متوسطه دوره اول مفید   خراسان جنوبی-شهرستان فردوس  
  دخترانه متوسطه دوره اول توحید نمونه دولتی شهرستان فردوس -شهرک ولی عصربلوارولایت -ولایت 2 32726858
  دخترانه متوسطه دوره اول شهید احمد عدالت جو   خراسان جنوبی شهرستان فردوس - شهرک ولی عصر -خیابان سعدی  056-32723436
  دخترانه متوسطه دوره اول شهید غلامرضا پسندی   خراسان جنوبی-شهرستان فردوس  
  دخترانه متوسطه دوره اول فرزانگان استعداددرخشان خراسان جنوبی شهرستان فردوس خیابان امامت روبروی دبیرستان امام رضا(ع) 056-32720770
    متوسطه دوره اول شمیم   خراسان جنوبی-شهرستان فردوس  
    متوسطه دوره اول شهید ابراهیم قلی زاده   خراسان جنوبی-شهرستان فردوس  
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران