در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان طبس

   

  جنسیت مقطع نام نوع آدرس تلفن
  دخترانه ابتدایی الزهرا(س)   خراسان جنوبی-شهرستان طبس  
  دخترانه ابتدایی آزادی   خراسان جنوبی-شهرستان طبس  
  دخترانه ابتدایی برکت    خراسان جنوبی-شهرستان طبس  
  دخترانه ابتدایی تکتم   خراسان جنوبی-شهرستان طبس  
  دخترانه ابتدایی جمهوری اسلامی   خراسان جنوبی-شهرستان طبس  
  دخترانه ابتدایی جنت   خراسان جنوبی-شهرستان طبس  
  دخترانه ابتدایی حضرت آمنه (س)   خراسان جنوبی-شهرستان طبس  
  دخترانه ابتدایی حضرت نرجس(س)   خراسان جنوبی-شهرستان طبس  
  دخترانه ابتدایی شکوفه های رضوی   خراسان جنوبی-شهرستان طبس  
  دخترانه ابتدایی شهید جواد میرزایی   خراسان جنوبی-شهرستان طبس  
  دخترانه ابتدایی شهید مرغوبی   خراسان جنوبی-شهرستان طبس  
  دخترانه ابتدایی عاجز    شهرستان طبس بلوار امیرالمونین 32823165
  دخترانه ابتدایی فاطمیه   خراسان جنوبی-شهرستان طبس  
  دخترانه ابتدایی فضیلت   شهرستان طبس خیابان ارشاد جنب بوستان بهشت 056-32822311
  دخترانه ابتدایی محمد فروغی   خراسان جنوبی-شهرستان طبس  
  دخترانه ابتدایی هفده شهریور عادی-دولتی خراسان جنوبی-شهرستان طبس  
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران