در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره اول دخترانه ناحیه 1 تبریز

   

  مقطع جنسیت نام ناحیه نوع آدرس تلفن
  متوسطه دوره اول دخترانه حکمت 1 غیردولتی   35241918
  متوسطه دوره اول دخترانه شریف 1 غیردولتی   33303760 33308195
  متوسطه دوره اول دخترانه شقایق 1 غیردولتی   33303760 33308195
  متوسطه دوره اول دخترانه فاطمه الزهرا (س) 1 غیردولتی   36561600
  متوسطه دوره اول دخترانه خضرا 1 غیردولتی   33295066-7
  متوسطه دوره اول دخترانه سمانه 1 غیردولتی   36680718
  متوسطه دوره اول دخترانه رهنمون 1 غیر دولتی   36677737
  متوسطه دوره اول دخترانه سحر 1 غیر دولتی   36692434
  متوسطه دوره اول دخترانه تربیت 1 1 عادی دولتی   35283146
  متوسطه دوره اول دخترانه تربیت 2 1 عادی دولتی   35283146
  متوسطه دوره اول دخترانه الزهرا 1 نمونه دولتی   33345197   مدیر33359631
  متوسطه دوره اول دخترانه صدیقه طاهره 1 عادی دولتی   36376454 36378759
  متوسطه دوره اول دخترانه شهید هادی 1 شاهد    33371718مدیر  33345682
  متوسطه دوره اول دخترانه آناتا 1 عادی دولتی   36387753  36387752
  متوسطه دوره اول دخترانه جمهوری اسلامی 1 عادی دولتی   33309561    33302630    33298596    
  متوسطه دوره اول دخترانه حجاب 1 1 عادی دولتی     36668220   36668083
  متوسطه دوره اول دخترانه حجاب 2 1 عادی دولتی    36668220  36668084
  متوسطه دوره اول دخترانه حضرت سکینه (س) 1 عادی دولتی   35276656
  متوسطه دوره اول دخترانه خواجه رشیدالدین 1 عادی دولتی   36588169
  متوسطه دوره اول دخترانه فامیل خوئیلر 1 عادی دولتی   36553758
  متوسطه دوره اول دخترانه آفتاب 1 غیردولتی   35250743
  متوسطه دوره اول دخترانه شیما 1 1 عادی دولتی   36580444
  متوسطه دوره اول دخترانه شیما  1 عادی دولتی   36580444
  متوسطه دوره اول دخترانه مهدیه 1 عادی دولتی   35230930   مدیر35245347
  متوسطه دوره اول دخترانه هفده شهریور 1 عادی دولتی   36690075 36662633
  متوسطه دوره اول دخترانه صدرا2 1 غیردولتی   36674054 36678421
  متوسطه دوره اول دخترانه دانش عصمت 1 غیردولتی   36575797
  متوسطه دوره اول دخترانه طلوع مهر 1 غیردولتی   35242184 35243107
  متوسطه دوره اول دخترانه فردا 1 غیردولتی   33353958 33344484
  متوسطه دوره اول دخترانه فردوس 1 غیردولتی   33351822
  متوسطه دوره اول دخترانه گزینه برتر آموزش 1 غیردولتی   33294231 33271226
  متوسطه دوره اول دخترانه هوش برتر 1 غیردولتی   33298426
  متوسطه دوره اول دخترانه نخبگان ماندگار 1 غیردولتی   33331003
  متوسطه دوره اول دخترانه نیک اندیش 1 غیردولتی   33313130
  متوسطه دوره اول دخترانه گوهران 2 1 راه دور   33301312
  متوسطه دوره اول دخترانه کوثر 1 عادی دولتی   33282790
  متوسطه دوره اول دخترانه امینی 1 غیردولتی   33306063   33314201
  متوسطه دوره اول دخترانه پویندگان صداقت 1 غیردولتی   33328940
  متوسطه دوره اول دخترانه پیک سعادت 1 غیردولتی   33302428
  متوسطه دوره اول دخترانه فرزانگان 1 تیزهوشان    مدیر33293235  33319556
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران