در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره اول ناحیه 2 تبریز

   

  مقطع جنسیت نام ناحیه نوع آدرس تلفن
  متوسطه دوره اول   علامه جعفری (تیز هوشان) 2 عادی دولتی خیابان بهار کوی پیروز 32829986
  متوسطه دوره اول   استاد شهریار مایان سفلی 2 عادی دولتی روستای مایان سفلی 32421600
  متوسطه دوره اول   امام حسین (ع) 2 عادی دولتی خ-آذربایجان - جنب پمپ بنزین 32884336
  متوسطه دوره اول   امیرالمومنین(ع) 2 عادی دولتی روستای خواجه دیزج 32852510
  متوسطه دوره اول   حکیم نظامی 2 عادی دولتی شهرک امام کوی البرز 34421125
  متوسطه دوره اول   دانش مایان علیا 2 عادی دولتی روستای مایان علیاء 32421434
  متوسطه دوره اول   سلمان فارسی 2 عادی دولتی خ-کوچه باغ پشت سیلو 34445055
  متوسطه دوره اول   سیدالشهداء 2 عادی دولتی خ- بهار - اره گرر-خ -شریفی     32829929     32829919
  متوسطه دوره اول   شهید چمران 2 عادی دولتی نصف راه پشت آپارتمانهای شهید چمران        34441122        34447892
  متوسطه دوره اول   شهید فهمیده 2 عادی دولتی آخر خ حجتی نرسیده به بلوار معلم 32889845
  متوسطه دوره اول   شهید همراه 2 عادی دولتی شهرک امام ( ره )روبروی مخابرات 32895922
  متوسطه دوره اول   مباشر اصل (نمونه ) 2 نمونه دولتی شهرک امام کوی البرز 32888070
  متوسطه دوره اول   شیخ شمس 2 عادی دولتی خ قدس(قره آغاج ) کوی فروردین 32809749
  متوسطه دوره اول   ستارگان معرفت 2 عادی دولتی 18متری شنب غازان 34411869
  متوسطه دوره اول   فاضل الوار سفلی 2 عادی دولتی روستای الوار سفلی 32425202
  متوسطه دوره اول   فجر 2 عادی دولتی جاده سنتو-قراملک 32899314
  متوسطه دوره اول   محمد مردانی آذر (استثنایی) 2 عادی دولتی شهرک امام(ره) مدرسه استثنایی ناشنوایان 9143103449
  متوسطه دوره اول   مولانا ( الوار علیا) 2 عادی دولتی روستای الوار علیا 32427250
  متوسطه دوره اول   یاسر سهلان 2 عادی دولتی روستای سهلان 32424243
  متوسطه دوره اول   نورالائمه (غ) 2 غیر دولتی قطران شمالی 32826300
  متوسطه دوره اول   نخبگان برتر 2 غیر دولتی خ - دامپزشکی انتهای خ - شهید رجایی 34434953
  متوسطه دوره اول   فرزانگان دوره اول 2 عادی دولتی خ - دامپزشکی - اول - خ شنب غازان 34422918
  متوسطه دوره اول   زهرا مردانی آذر 2 عادی دولتی آخر خ حجتی بلوار معلم       32888288       32898050
  متوسطه دوره اول   زکیه مایان سفلی 2 عادی دولتی روستای مایان سفلی     32421558      32420451
  متوسطه دوره اول   پیوند (استثنایی) 2 عادی دولتی خیابا ن بهار کوی صفا جنب پارک صفا مدرسه استثنایی کم توان ذهنی 34439035
  متوسطه دوره اول   سیزده آبان  2  نمونه دولتی خ - آخونی - بعد از خ - شریفی        32868558         32868778
  متوسطه دوره اول   شمس قزل دیزج 2 عادی دولتی روستای قزل دیزج 32428012
  متوسطه دوره اول   شهید رنجبر 2 عادی دولتی خ - بهار خ شهید خرسندی 32815933
  متوسطه دوره اول   شهید مستشاری 2 عادی دولتی خ - بطرف شنب غازان مستقر در دبیرستان حجاب 34422862
  متوسطه دوره اول   شهید مطهری 2 عادی دولتی خ فلسطین-کوچه شهید یراقی ( روبروی درمانگاه دکتر قریب)     35238780      35242373
  متوسطه دوره اول   بزرگمهر نوین 2 عادی دولتی خیابان دامپزشکی- نرسیده به تقاطع آخونی و خانه سازی 32871000
  متوسطه دوره اول   عصمت 2 عادی دولتی خ منجم-چوسدوزان-خ آذربایجان روبروی شرکت واحد 32819988
  متوسطه دوره اول   شهربانو 2 عادی دولتی روستای سهلان 32424966
  متوسطه دوره اول   فرزانه 2 عادی دولتی شهرک امام(ره) جنب خوابگاه دانشجویان مستقر در مدرسه مریم 32894751
  متوسطه دوره اول   قدسیه مایان علیا 2 عادی دولتی روستای مایان علیا 32420727
  متوسطه دوره اول   کوثر ( الوار سفلی) 2 عادی دولتی روستای الوار سفلی 32425455
  متوسطه دوره اول   مکتبی و اولاده 2 عادی دولتی قراملک-پشت کارخانه پمپ ایران 32860400
  متوسطه دوره اول   نسیبه 2 عادی دولتی خ حجتی-استاد جعفری تقاطع آذربایجان 32862963
  متوسطه دوره اول   هاجر 2 عادی دولتی خ بهار- خیابان شهید رنجبر بن بست شقایق     32861253     32861252
  متوسطه دوره اول   اندیشه مهر (غ) 2 عادی دولتی خیابان ورزش روبروی تالار شهرداری 34434202
  متوسطه دوره اول   سلیمی 2 عادی دولتی خ - قدس - روبروی خ - تالاری 32845651
  متوسطه دوره اول   فکور 2 عادی دولتی خیابان امام - تقاطع خطیب 34440982
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران