در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره اول شهرستان تاکستان

   

  جنسیت مقطع نام نوع آدرس تلفن
  پسرانه متوسطه دوره اول امام خمینی (ره) نمونه دولتی تاکستان - جنب اداره راه و شهرسازی  
  دخترانه متوسطه دوره اول شهید تقی نمونه دولتی شهرستان تاکستان – انتهای خیابان غفاری  
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران