در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان و کاردانش شهرستان دورود

   

  جنسیت مقطع نام نوع ناحیه آدرس تلفن
  پسرانه هنرستان امام حسین (ع)      شهرستان دورودخیابان سپاه ، جنب کارخانه سیمان 066-43223086
  دخترانه هنرستان الزهرا      شهرستان دورود میدان فرمانداری خ راه آهن خ فاطمیه چنب مخابرات مرکز قائم  066-43222971
  پسرانه هنرستان شهید بهشتی     شهرستان دورود  
  پسرانه هنرستان کاردانش خلیج فارس     شهرستان دورود  
  نظرات کاربران