در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره دوم ناحیه2 اراک

   

  جنسیت مقطع نام نوع ناحیه آدرس تلفن
  پسرانه متوسطه دوره دوم سما      اراک - بلوار فاطمیه- بهاران 12 33675590
  دخترانه متوسطه دوره دوم برق باختر  عادی _دولتی 2 خیابان امام خمینی - خیابان شهید حسنی 32779099 32770600
  دخترانه متوسطه دوره دوم زیتون    2 شهر کرهرود وجنوب شهر اراک غرب سنجان  32733283
  دخترانه متوسطه دوره دوم سما      اراک- کوی مسکن- خیابان پانزده خرداد 33134304
  دخترانه متوسطه دوره دوم فرزانگان (2) تیزهوشان 2 شهرک پردیس 1-خیابان شهید استاد مهدی عراقی-نیلوفر 9 34850236  34850160 
    متوسطه دوره دوم شایستگان    2 شمال غرب اراک و در مجاورت بیمارستان فوق تخصصی قدس   
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران