در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره اول شهرستان ساوه

   

  جنسیت مقطع نام نوع ناحیه آدرس تلفن
  دخترانه متوسطه دوره اول امام حسین(ع) شاهد   ساوه-خیابان کارگر1 ودر کنار هنرستان فنی حرفه ای حضرت معصومه  08642240761 0864249440
  دخترانه متوسطه دوره اول نور غیردولتی   شهرستان ساوه 2222156
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران