در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان فنی - کاردانش پسرانه ناحیه 2 رشت

   

  مقطع جنسیت نام نوع ناحیه آدرس تلفن
  هنرستان فنی پسرانه پوریای ولی (تربیت بدنی) غیردولتی 2 بلوار شهید چمران-ک عبادی 33824300
  هنرستان فنی پسرانه ابتکار غیردولتی 2 خ مطهری - گذر خواهر امام 33358622
   کاردانش پسرانه ابتکار غیردولتی 2 خ مطهری - گذر خواهر امام 33311347
   کاردانش پسرانه نواب غیردولتی 2 خیابان شریعتی-زیرکوچه-پلاک80 33231983
   کاردانش پسرانه نور دانش غیردولتی 2 رشت - شهرداری - کوچه اقتصاد کوچه خباز پلاک 116 33226301
  هنرستان فنی - کاردانش پسرانه خوارزمی غیردولتی 2 ساغریسازان جنب بانک ملی  33330644
  هنرستان فنی پسرانه توسعه دانش غیردولتی 2 فلکه فرزانه - بلوار خرمشهر - 16متری دانش 33760035
   کاردانش پسرانه توسعه دانش غیردولتی 2 فلکه فرزانه - بلوار خرمشهر - 16متری دانش 33760034
  هنرستان فنی پسرانه ابتکار بزرگسال غیردولتی 2 خ مطهری - گذر خواهر امام 33358622
   کاردانش پسرانه فرداسازان غیردولتی 2 گلسار-بلوار سمیه - خ 132پ18 33759436
   کاردانش پسرانه فرداسازان بزرگسال غیردولتی 2 گلسار-بلوار سمیه - خ 132پ18 33759436
  هنرستان فنی پسرانه المپیک هنرستان ورزش غیردولتی 2 چهارراگلسار خ شهیدعاطفی 33131799
  هنرستان فنی پسرانه پژوهشگران غیردولتی 2 گلساربلوارسمیه خ139 33765354
  هنرستان فنی پسرانه چمران عادی دولتی 2 بلوارشهید  چمران جنب شرکت اتوبوس رانی 33821031    
  هنرستان فنی پسرانه ولی عصر (عج) عادی دولتی 2 زرجوب امین الضرب روبروی اداره قند وشکر  33838300    
  هنرستان فنی پسرانه شهید نوبخت عادی دولتی 2 فلکه نیروی دریایی جاده اول سنگر 33600644    
  هنرستان فنی پسرانه علاقمندان عادی دولتی 2 فلکه نیروی دریایی جاده اول سنگر 33292466    
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران