در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره اول پسرانه ناحیه 1 رشت

   

  مقطع جنسیت نام نوع ناحیه آدرس تلفن
  متوسطه دوره اول پسرانه علومی 1 عادی دولتی 1 میدان فرهنگ-روبروی دخانیات 33326597
  متوسطه دوره اول پسرانه علومی 2 عادی دولتی 1 میدان فرهنگ-روبروی دخانیات 33326597
  متوسطه دوره اول پسرانه شاهد بیگلو عادی دولتی 1 فرهنگ-پشت فروشگاه رفاه     33325634     33311680
  متوسطه دوره اول پسرانه  ابوذر 1 عادی دولتی 1 بلوارشهید افتخاری-حافظ آباد 33550052
  متوسطه دوره اول پسرانه  ابوذر 2 عادی دولتی 1 بلوارشهید افتخاری-حافظ آباد 33538112
  متوسطه دوره اول پسرانه البرز 1 عادی دولتی 1 سبزمیدان-کوچه بقراطی 33227759
  متوسطه دوره اول پسرانه البرز 2 عادی دولتی 1 سبزمیدان-کوچه بقراطی 33252929
  متوسطه دوره اول پسرانه محمدعلی فلاح عادی دولتی 1 کمربندی بهشتی-شهرک مفتح 33541948
  متوسطه دوره اول پسرانه شهیدعطا آفرین عادی دولتی 1 بلوار شهید رجائی-روبروی مسجد امام موسی کاظم (ع) 33552356
  متوسطه دوره اول پسرانه معلم عادی دولتی 1 سعدی - جنب خاتم الاانبیاء 33246463
  متوسطه دوره اول پسرانه  سلطان جلیلی عادی دولتی 1 فلکه گاز-بلوارلاکان حنب هنرستان جعفری 33421242
  متوسطه دوره اول پسرانه امام رضا عادی دولتی 1 فلکه انتظام-روبروی نیروی انتظامی 33445430
  متوسطه دوره اول پسرانه  خوش نشین 1 عادی دولتی 1 بلوارشهید رجایی-سیاه اسطلخ- روستا 33580126
  متوسطه دوره اول پسرانه میرزا کوچک خان عادی دولتی 1 کیلومتر 5جاده جیرده روستا 33599471
  متوسطه دوره اول پسرانه  نخودچر1 عادی دولتی 1 بلوارشهید افتخاری - تخته سه لا 33560330
  متوسطه دوره اول پسرانه عشقی (2) عادی دولتی 1 بلواررودباری-شهرک مصطفی خمینی 33501045
  متوسطه دوره اول پسرانه میثم 1 عادی دولتی 1 علی آباد-بعداز مسجد هاشمی 33558117
  متوسطه دوره اول پسرانه شهید سیاوش کریمی 2 عادی دولتی 1 علی آباد-بعداز مسجد هاشمی 33557488
  متوسطه دوره اول پسرانه شهید زورمند 1 عادی دولتی 1 مسکن مهر    33468390   33468391
  متوسطه دوره اول پسرانه آلیانی 1 عادی دولتی 1 آقا سید شریف - روبروی بهداری - روستا 33482310
  متوسطه دوره اول پسرانه صابری عادی دولتی 1 پسیخان - جاده بیجارکنار- روستا 33592033
  متوسطه دوره اول پسرانه استثنایی همت عادی دولتی 1 آقا سید شریف - روستا 33483195
  متوسطه دوره اول پسرانه علی رضاپور 2 عادی دولتی 1 کیلومتر 5جاده لاکان- روستا 33400185
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران