در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس ابتدایی دخترانه ناحیه 2 رشت

   

  مقطع جنسیت نام نوع ناحیه آدرس تلفن
  ابتدایی دخترانه  اصغرنیا عادی دولتی 2 خیابان شهید انصاری  ـ کوی امام رضا (ع) 33724449
  ابتدایی دخترانه نگاه سبز غیردولتی 2 پیچ سعدی مجتمع آزادگان 33123022
  ابتدایی دخترانه ادبستان غیردولتی 2 مطهری-ابتدای ساغریسازان-بن بست اسکافی 33322289
  ابتدایی دخترانه دکتر آذراندامی غیردولتی 2 گلباغ نماز-ک  استاد معین ک جهان پ6 33729198
  ابتدایی دخترانه شهیدثابت قدم عادی دولتی 2 خ تختی ـ کــوچه شهید خسراقی 33230872
  ابتدایی دخترانه شهید فتحی فر عادی دولتی 2 خ رسالت ـ رودبارتان ـ روبروی پارک شهید گلستانی 33322689
  ابتدایی دخترانه زینبیه (س) عادی دولتی 2 خیابان شهید مطهری-ابتدای ساغریسازان 33332663
  ابتدایی دخترانه حضرت رقیه (س) عادی دولتی 2 امین الضرب روبروی اداره ی قندوشکر 33838656
  ابتدایی دخترانه انقلاب اسلامی عادی دولتی 2 ساغر یسازان ـ جنب مسجد خواهر امام رضا(ع) 33323591
  ابتدایی دخترانه پیروزی عادی دولتی 2 میدان جانبازان ـ کوچه افضلی -کوچه اطلس 33833883
  ابتدایی دخترانه تقوی عادی دولتی 2 خ شهدا ـ دیانتی خ شهید بامررت 33825321
  ابتدایی دخترانه شاهد نسیبه عادی دولتی 2 گلسار ـ بلوار دیلمان خیابان 134 ـ کوچه توحید2 33725334
  ابتدایی دخترانه شهداى نیروى دریایی عادی دولتی 2 خ رسالت ـ روبروی سپاه ناحیه 1 رشت 33310687
  ابتدایی دخترانه شهید نواب صفوی عادی دولتی 2 خ سعدی -جنب مجتمع آزادگان 33126228
  ابتدایی دخترانه شهید منتظرى عادی دولتی 2 بلوار امام خمینی (ره)ـ دباغیان ـ روبروی کوچه هجرتی 33324220
  ابتدایی دخترانه ابتدایی ستاره سهیل غیردولتی 2 بوستان ملت بلوار احمدزاده کوچه ناصح 33720555
  ابتدایی دخترانه شکوه غیردولتی 2 پل عراق اول خمیران 33331106
  ابتدایی دخترانه نورا غیردولتی 2 بلوارچمران -روبروی اتوبوسرانی ک ولی عصر 33820333
  ابتدایی دخترانه دانا TT غیردولتی 2 بعداز بوستان ملت ابتدای بلوار احمدزاده ک حقوقی 33824888
  ابتدایی دخترانه شهیدحبیب زاده 1 عادی دولتی 2 کمر بندی مدرس - فلکه نیروی دریایی 33662795
  ابتدایی دخترانه 12بهمن کسبخ  عادی دولتی 2 خیابان امام خمینی(ره)-کوچه عاشوری 33618158
  ابتدایی دخترانه شهید عبدی نژاد عادی دولتی 2 خیابان لاهیجان ـ اول تازه آباد جاده کیژده 33824069
  ابتدایی دخترانه شهید فهمیده عادی دولتی 2 پل بوسارـ کوی حسینی -جنب مسجد قــدس 33126104
  ابتدایی دخترانه صنیعی  تهرانی عادی دولتی 2 سرچشمـــه ـ خیابــــان شهید ایزددوست 33853032
  ابتدایی دخترانه امام حسن عسکری (ع) عادی دولتی 2 جاده پیر بازار ـتخته پل 33715465
  ابتدایی دخترانه لاله هاى گیلان TT غیردولتی 2 گلسارخ97چاراه بازرسی پ99 33115298
  ابتدایی دخترانه مهر ایران غیردولتی 2 گلسار-خ 104-ک شهید بابایی 33118606
  ابتدایی دخترانه نگین غیردولتی 2 گلباغ نماز-ک یعقوب زاده 33727277
  ابتدایی دخترانه باران اندیشه غیردولتی 2 رشت گلباغ نماز کوچه امداد ( خیابان 35 متری) جنب آزمایشگاه خاک 33759771
  ابتدایی دخترانه باران اندیشه 2 غیردولتی 2 شهرک شهیدبهشتی خ شیرخانی ک ارمغان یکتایی 33725644
  ابتدایی دخترانه گیلانه غیردولتی 2 گلسار-بلوار گیلان - خ 179 33774187
  ابتدایی دخترانه گلستان علم غیردولتی 2 خ مطهری خ حسام جنب نانوایی سنگکی 33328459
  ابتدایی دخترانه بهار غیردولتی 2 پشت صداسیما ک پاکدامن 33826602
  ابتدایی دخترانه بهار دانش غیردولتی 2 گلسارخ 104 33118440
  ابتدایی دخترانه هانی غیردولتی 2 توشیبا کوی سندی بن 5 33668341
  ابتدایی دخترانه گلریز غیردولتی 2 ب شهید انصاری.خ پارس اول 33724299
  ابتدایی دخترانه گلایل TT غیردولتی 2 گلسار- خیابان 122-کوچه بهار  
  ابتدایی دخترانه استثنایی منصور غیردولتی 2 بلوار شهید انصاری انتهای خ ارشاد 33725993
  ابتدایی دخترانه نسیم هدایت غیردولتی 2 توشیبا-خ بوعلی سینا -پ 36 33329464
  ابتدایی دخترانه سنا TT غیردولتی 2 رشت بلوار قلی پور کوی حسینی ک 24پ15 33126508
  ابتدایی دخترانه صائب غیردولتی 2 بلوار سمیه-خیابان 133 33755996
  ابتدایی دخترانه کوثر عادی دولتی 2 گلباغ نماز ـ شهرک شهید بهشتی 33729339
  ابتدایی دخترانه نبوت عادی دولتی 2 بلوار شهید انصاری ـ گلباغ نماز 33725111
  ابتدایی دخترانه علامه طباطبایی عادی دولتی 2 خیابان انقلاب -بن بست صالحی 33233199
  ابتدایی دخترانه شهید مومنی عادی دولتی 2 جاده انزلی ـ کوچه شهید مومنی 33722706
  ابتدایی دخترانه هوشمند غیردولتی 2 گلسارخ192نیلوفر3انتهای کوچه33770167 33774141
  ابتدایی دخترانه آزرم 1 غیردولتی 2 بلوار استاد اردشیری جنب تاکسیرانی 33113261
  ابتدایی دخترانه آزرم 2 غیردولتی 2 بلوار استاد اردشیری جنب تاکسیرانی 33113261
  ابتدایی دخترانه مفاخر گیلان غیردولتی 2 گلسار سه راه گلایل 33728664
  ابتدایی دخترانه طریق القدس عادی دولتی 2 کمربندی شهید مدرس ـ پیرکلاچای 33822282
  ابتدایی دخترانه حضرت معصومه (س) 1 عادی دولتی 2 گلسار جنب مسجد امام رضا(ع) 33759716
  ابتدایی دخترانه حضرت معصومه (س) 2 عادی دولتی 2 گلسار جنب مسجد امام رضا(ع) 33759717
  ابتدایی دخترانه شکیبا غیردولتی 2 دیانتی-کوی استقلال-دبستان غیردولتی شکیبا 33822306
  ابتدایی دخترانه پیام امید غیردولتی 2 بلاربوسار ک حسن روحی بن بست دوم پ 28 33116530
  ابتدایی دخترانه سما غیردولتی 2 رشت-بلوار شهید انصاری-نبش خیابان مهارت 33720837
  ابتدایی دخترانه ریحانه غیردولتی 2                       گلسار- خیابان   97   33130134   33113235
  ابتدایی دخترانه دکتر حسابی غیردولتی 2 رسالت ک جام جم 33820327
  ابتدایی دخترانه میلاد دانش غیردولتی 2 بلوار امام-آب و برق-کوچه عاشوری 33604000
  ابتدایی دخترانه استقلال 1 عادی دولتی 2 سه 3راه پاستوریزه ـ کوی دافساری 33823563
  ابتدایی دخترانه استقلال 2 عادی دولتی 2 سه 3راه پاستوریزه ـ کوی دافساری 33850987
  ابتدایی دخترانه 22بهمن کیژده عادی دولتی 2 کمربندی خرمشهر ـکوی امام رضا(ع) 33824598
  ابتدایی دخترانه ثاراله خناچاه عادی دولتی 2 کیلومتر 5 جاده رشت کوچصفهان ـ روستای بیجارپس اوّل 33892208
  ابتدایی دخترانه شهدای اسلام پیر بازار عادی دولتی 2 پیر بازار ـ جنب مسجد جامع 33710122
  ابتدایی دخترانه مهرپویا 1 غیردولتی 2 بلوارچمران خ باقری ک سوم 33833693
  ابتدایی دخترانه مهرپویا 2 غیردولتی 2 گلساربلوارتوحیدخ101جنب پارک 33112510
  ابتدایی دخترانه یزدانمهر غیردولتی 2 خ فلسطین ک فردوسی 33820447
  ابتدایی دخترانه گلفام غیردولتی 2 بلواردیلمان-خ دکترحسابی -بن بست ششم 33756372
  ابتدایی دخترانه آزاده غیردولتی 2  خیابان تختی- ک همایون-بلاک18 33125761
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران