در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس ابتدایی سنندج

   

  جنسیت مقطع نام نوع ناحیه آدرس تلفن
    ابتدایی آموزگار   1 انتهای خیابان فلسطین ، کوچه شهید گویلی دبستان آموزگار 33238300
    ابتدایی شهیدان     سنگبــران .جنب بهداشت شــهید دامـــغانی . دبســتان دخــترانــه شــهیدان 8736291626
    ابتدایی عدالت   1 روستای نایسر خیابان امام شافعی کوچه 6 متری دبستان عدالت 8733322163
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران