در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس ابتدایی پسرانه ارومیه

   

  مقطع جنسیت نام ناحیه نوع آدرس تلفن
  ابتدایی پسرانه شکرستان علم یک غیردولتی ارومیه - خیابان شهید بهشتی - نرسیده به خیابان استادان - پلاک 240 044-33444633
  ابتدایی پسرانه آزادگان 1 یک عادی دولتی خ والفجر1خ فرهنگ 3361160
  ابتدایی پسرانه اتحادعرشلو 1 یک عادی دولتی ارومیه بلواروالفجرخ میثم 3362692
  ابتدایی پسرانه استقلال یک عادی دولتی خ شیخ شلتوت شاهرخ آباد 2354467
  ابتدایی پسرانه انعام 2 یک عادی دولتی شیخ تپه شهرک بهدارى 3443834
  ابتدایی پسرانه دانش 2 یک عادی دولتی ارومیه شهرک فرهنگیان 3663289
  ابتدایی پسرانه راه نور 1 یک عادی دولتی بلوارباهنرروبروى آپارتمانهاپشت مسجدمنتظرک 1 3444630
  ابتدایی پسرانه شهیدشکرى 1 یک عادی دولتی خ انوشیروان روبروى صداوسیما 3366940
  ابتدایی پسرانه شهیدآوندى 1 یک عادی دولتی خ وحدت جنب مدرسه راهنمائی فاسونیه چی 2353072
  ابتدایی پسرانه شهیدپرهیزى 1 یک عادی دولتی خیابان مافی زمینهاى بیت المقدس 2351690
  ابتدایی پسرانه شهیدرضاقلعه اى 1 یک عادی دولتی خ باکرى کوى جارچی باشی 2228994
  ابتدایی پسرانه شهیدسهرابی 1 یک عادی دولتی ارومیه بلوار 17شهریور 2353557
  ابتدایی پسرانه شهیدسهرابی 2 یک عادی دولتی ارومیه بلوار17شهریور 2353557
  ابتدایی پسرانه فجر 1 یک عادی دولتی ارومیه شیخ تپه خ نبوت 3364310
  ابتدایی پسرانه هفده شهریور 1 یک عادی دولتی خیابان جانبازان ک 8 2228075
  ابتدایی پسرانه امام صادق 1 یک عادی دولتی ارومیه اسلام آباد2ایستگاه آخردبستان امام صادق 2333993
  ابتدایی پسرانه امام صادق 2 یک عادی دولتی ارومیه اسلام آباد2ایستگاه آخردبستان امام صادق 2333993
  ابتدایی پسرانه شهیدحسین پورى 2 یک عادی دولتی جاده بالانج 2263402
  ابتدایی پسرانه حسنی بالانج 1 یک عادی دولتی جاده اشنویه روبروى پاسگاه بالانج 2643352
  ابتدایی پسرانه عترت یک عادی دولتی جاده بالانج 2533215
  ابتدایی پسرانه میاوق 1 یک عادی دولتی ارومیه جاده دریاروستاى میاوق 2362381
  ابتدایی پسرانه میثم 2 یک عادی دولتی خ دانشکده بلوارشورامجتمع آموزشی میثم 3471728
  ابتدایی پسرانه بوعلی 1 یک عادی دولتی خ کاشانی دبستان بوعلی 3461370
  ابتدایی پسرانه بوعلی 2 یک عادی دولتی خ کاشانی دبستان بوعلی 3461370
  ابتدایی پسرانه ظفر 2 یک عادی دولتی محله آغداش پشت درمانگاه آغداش 2354351
  ابتدایی پسرانه پیام 2 یک عادی دولتی خیابان کاشانی پشت هنرستان مطهرى 3441310
  ابتدایی پسرانه پیروزى 1 یک عادی دولتی ارومیه دره چایی کوچه درجه داران 3443091
  ابتدایی پسرانه پیروزى 2 یک عادی دولتی ارومیه دره چایی کوچه درجه داران 3443091
  ابتدایی پسرانه میعاد 2 یک عادی دولتی روستاى بند 3553939
  ابتدایی پسرانه فاطمه زهرا(ع) 2 یک عادی دولتی شهرک گلستان -امتدادخیابان صمدزاده 2368186
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران