در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس ابتدایی کرمانشاه

   

  مقطع نام نوع ناحیه آدرس
  ابتدایی شهید بهروز فرشادفر عادی دولتی 6 شهرک دادگستری
  ابتدایی امید عادی دولتی 6 شهرک شهید نجفی
  ابتدایی گلستان عادی دولتی 6 شهرک بهداری ابتدای خیابان پاستور
  ابتدایی هامون عادی دولتی 6 شهرک چقامیرزا فاز2
  ابتدایی آزادی عادی دولتی 6 شهرک آناهیتا
  ابتدایی فجر عادی دولتی 2 فرهنگیان فازیک خیابان شهیدفرهمندضلع غربی
  ابتدایی طاهره عادی دولتی 2 فرهنگیان فازیک انتهای بلوارامیرکبیرضلع غربی
  ابتدایی شهیدمحمدرضاخاطری عادی دولتی 2 مسیرنفت18متری نیازی
  ابتدایی صفر عادی دولتی 2 شهرک اسلامیه
  ابتدایی  شهید نامجو عادی دولتی 2 شهرک مهدیه
  ابتدایی مهندس حاج محمد مهدی شیرزادی عادی دولتی 2 خیابان کارگرضلع شمالی
  نظرات کاربران