در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره اول پسرانه کرمانشاه

   

  جنسیت مقطع نام نوع ناحیه آدرس تلفن
  پسرانه متوسطه دوره اول اتحادشهیدباهنر عادی دولتی 1 خیابان گمرک (میدان جوانشیر ) 7224681
  پسرانه متوسطه دوره اول سیدجمال الدین اسدآبادى شهیدباهنر عادی دولتی 1 شهرک دولت آبادانتهاى شرکت 8261983
  پسرانه متوسطه دوره اول سیدجمال الدین اسدآبادى شهیدرجایی عادی دولتی 1 شهرک دولت آباد-انتهاى شرکت 8261983
  پسرانه متوسطه دوره اول شرافت شهیدرجائی عادی دولتی 1 میدان جمهورى اسلامی 7233602
  پسرانه متوسطه دوره اول شهیدباقربابائی شهیدرجایی عادی دولتی 1 کرمانشاه -شهرک اسلامیه 8263028
  پسرانه متوسطه دوره اول شهیدسلیمانی شهیدباهنر عادی دولتی 1 خیابان سنجابی پشت ناسیونال 8243919
  پسرانه متوسطه دوره اول شهیدعلیرضاشفیع نیاباهنر عادی دولتی 1 خیابان کمربندى ده مجنون 7239038
  پسرانه متوسطه دوره اول شهیدغلامرضاسلیمانی شهیدرجائی عادی دولتی 1 خیابان سنجابی پشت ناسیونال 8243919
  پسرانه متوسطه دوره اول شهیدنواب صفوى رجائی عادی دولتی 1 خ منزه -پشت دبیرستان پروینی 7228360
  پسرانه متوسطه دوره اول لقمان رجائی عادی دولتی 1 خ کمربندى پایین ترازبیمارستان سینا 7274230
  پسرانه متوسطه دوره اول صابرین شهیدرجائی عادی دولتی 1 کرمانشاه خیابان کسرى 7241827
  پسرانه متوسطه دوره اول 12فروردین باهنر عادی دولتی 1 جاده سنندج روستاى گاوبنده 7269439
  پسرانه متوسطه دوره اول شهیدمحمودحاتم شهیدرجائی عادی دولتی 1 سراب نیلوفرشهرک شهیدبهشتی 2262045
  پسرانه متوسطه دوره اول مهدیه ورله     جاده سنندج -شهرک ورله  
  پسرانه متوسطه دوره اول ابوذر     روستاى دوچقا  
  پسرانه متوسطه دوره اول شهیدمحمدمنتظرى کوزران     کوزران 2303
  پسرانه متوسطه دوره اول ولایت     کوزران  
  پسرانه متوسطه دوره اول صیفورچابک گروه رجایی     خیابان اربابی 7229128
  پسرانه متوسطه دوره اول بنیاد15خرداد(شهیدرجایی )     جاده سنندج روستاى کرناچی 4279222
  پسرانه متوسطه دوره اول آزادگان باهنر     دولت آباد خیابان شریعتی ضلع شمالی  8261932
  پسرانه متوسطه دوره اول شهیدرجائی کوزران     کوزران 2303
  پسرانه متوسطه دوره اول عباس رضائی     روستاى میانکوه  
  پسرانه متوسطه دوره اول آفرینش     فرهنگیان فازیک بلوارشهیدفهمیده 8237317
  پسرانه متوسطه دوره اول مالک اشتر     کوزران  
  پسرانه متوسطه دوره اول عرفان     کرمانشاه جاده سراب نیلوفرروستاى دارودرفش قلعه  
  پسرانه متوسطه دوره اول نویدرجایی     شهرک امام خمینی (ره ) 8275051
  پسرانه متوسطه دوره اول مهرنوروزآباد     جاده روانسرروستاى نوروزآباد  
  پسرانه متوسطه دوره اول شهیدآیت الله محمدباقرحکیم باهنر     دولت آبادانتهاى چهل مترى 8262961
  پسرانه متوسطه دوره اول شهیدصیادشیرازى     شهرک پردیس 7250005
  پسرانه متوسطه دوره اول  نویدباهنر     کرمانشاه 8235146
  پسرانه متوسطه دوره اول سلحشور عادی دولتی 1 شهرک صدا و سیما  
  پسرانه متوسطه دوره اول جوادالائمه  عادی دولتی 1 خیابان نفت پشت مجتمع صدف  
  پسرانه متوسطه دوره اول آل آقا عادی دولتی 1 خیابان نفت پشت مجتمع صدف  
  پسرانه متوسطه دوره اول ساعی غیردولتی 1 بلوار بهزیستی  
  پسرانه متوسطه دوره اول مدرسه پویا عادی دولتی 1 22بهمن - میدان نوبهار- میدان مرکزی - خیابان 25 متری شرقی  
  پسرانه متوسطه دوره اول شهید سعداله داورزاده عادی دولتی 1 22بهمن - انتهای بلوار ظفر - کوچه 12 متری - داورزاده  
  پسرانه متوسطه دوره اول باقرالعلوم غیردولتی 1 22بهمن - میدان گلستان - کوچه حاج دائی  
  پسرانه متوسطه دوره اول عباس یوسفی عادی دولتی 1 22بهمن - بلوار مصطفی امامی به طرف گلستان   
  پسرانه متوسطه دوره اول شیخ مفید  عادی دولتی 1 22بهمن - خیابان برق  
  پسرانه متوسطه دوره اول سما  غیردولتی 2 خیابان ناسیونال ابتدای خیابان عمرمل ضلع شمالی  
  پسرانه متوسطه دوره اول شهیدحسین فهمیده عادی-دولتی 2 خیابان جوانشیرضلع شرقی زیرپل هوایی داخل بن بست  
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران