در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس ابتدایی پسرانه کرمانشاه

   

  جنسیت مقطع نام نوع ناحیه آدرس تلفن
  پسرانه ابتدایی حاج ابراهیم ملکشاهی (شهیدباهنر ) عادی دولتی 1 خ سعدى ک خنجرى 7223906
  پسرانه ابتدایی ملکشاهی رجائی عادی دولتی 1 خ سعدى ک خنجرى 7223906
  پسرانه ابتدایی بهاران رجائی عادی دولتی 1 شهرک جلالیه 8260947
  پسرانه ابتدایی جامی باهنر عادی دولتی 1 خ صابونی روبروى بیمارستان امام خمینی (ره ) 7224675
  پسرانه ابتدایی دکترزنگنه کردباهنر عادی دولتی 1 اول خیابان اربابی 8244726
  پسرانه ابتدایی 13آبان شهیدباهنر عادی دولتی 1 بلوارمصطفی امامی چهارراه ارشادبطرف کمربندى 8237284
  پسرانه ابتدایی شهیداسماعیل نقیب زاده باهنر عادی دولتی 1 خ عشایرکوى خانه هاى سازمانی کارگران 8243471
  پسرانه ابتدایی شهیدحسین فهمیده (باهنر ) عادی دولتی 1 خ کمربندى پایین ترازبیمارستان سینا 7274230
  پسرانه ابتدایی شهیدسارى اصلانی (رجایی ) عادی دولتی 1 دولت آبادسه راه شرکت کوچه موزائیک سازى جانجانی 8260340
  پسرانه ابتدایی شهیدصادق صابون پز(شهیدرجایی ) عادی دولتی 1 شهرک شهیدآل آقا 7241015
  پسرانه ابتدایی شهیدکمال فداکاررجائی عادی دولتی 1 وکیل آقا-ده مجنون 7228406
  پسرانه ابتدایی محمدتقی اصفهانی باهنر عادی دولتی 1 اول خیابان گمرک 8234731
  پسرانه ابتدایی میثم تماررجائی عادی دولتی 1 خیابان مصورى 7224419
  پسرانه ابتدایی پانزده خرداد(باهنر ) عادی دولتی 1 میدان جمهورى اسلامی 7239533
  پسرانه ابتدایی سلمان فارسی باهنر عادی دولتی 1 خ صابونی کوى نظام 7226968
  پسرانه ابتدایی نبوت باهنر عادی دولتی 1 خ سراب نیلوفردولت آبادک مسجدمصطفی (ص ) 8261765
  پسرانه ابتدایی محمدعلی سارى اصلانی باهنر عادی دولتی 1 دولت آبادسه راه شرکت کوچه موزائیک سازى جانجانی 8260340
  پسرانه ابتدایی شهیدرضایوسف پوررجائی عادی دولتی 1 انتهاى خ بهارترمینال غرب اسلام آباد 7232317
  پسرانه ابتدایی توحیدباهنر عادی دولتی 1 کرمانشاه چشمه روضان 7240343
  پسرانه ابتدایی شهیدحمیدلرستانی رجائی عادی دولتی 1 سراب نیلوفرشهرک دکتربهشتی 2262046
  پسرانه ابتدایی شهیدمهدى نقیب زاده باهنر عادی دولتی 1 روستاى چمن زین العابدین 776162
  پسرانه ابتدایی شهیدنامجوباهنر عادی دولتی 1 روستاى دره دراز  
  پسرانه ابتدایی کشاورزرجائی عادی دولتی 1 حومه کرمانشاه دهستان میاندربندشهرک شهیدعسگرى 2242186
  پسرانه ابتدایی دبستان نور عادی دولتی 1 انتهاى الهیه روستاى قلعه کهنه 8365599
  پسرانه ابتدایی شهیدمحمدرضا رمضانی رجائی عادی دولتی 1 دولت آباد40مترى 8262098
  پسرانه ابتدایی شهیدباهنرکوزران عادی دولتی 1 کوزران 2133
  پسرانه ابتدایی دبستان مهدیه عادی دولتی 1 جاده سراب نیلوفرروستاى دره دراز  
  پسرانه ابتدایی دبستان شهیدنادرى خواه (رجایی ) عادی دولتی 1 شهرک پردیس 7247666
  پسرانه ابتدایی امام حسن (ع )باهنر عادی دولتی 1 شهرک امام خمینی (ره ) 8275051
  پسرانه ابتدایی دبستان شهیدرجایی (رجایی 2( عادی دولتی 1 جاده سنندج روستاى کرناچی  
  پسرانه ابتدایی بعثت عادی دولتی 1 چهارراه گاوکشهاروبروى درمانگاه مهدیه 7224636
  پسرانه ابتدایی دبستان مهین حدیدى گروه شهیدباهنر عادی دولتی 1 خیابان فردوسی کوى دلنواز 77249175
  پسرانه ابتدایی دبستان شمس الدین معبدى رجایی عادی دولتی 1 خ عشایرروبروى خانه هاى سازمانی کوى شهیدعباس پیله ور 8244614
  پسرانه ابتدایی بشیر عادی دولتی 6 میدان حافظ خیابان دهخدا خیابان پروین اعتصامی  
  پسرانه ابتدایی الهیه عادی دولتی 6 شهرک الهیه خیابان کاشانی روبروی خیابان تختی   
  پسرانه ابتدایی شکوه عادی دولتی 6 میدان حافظ بعد پارک دانشجو  
  پسرانه ابتدایی خیام عادی دولتی 1 بلوار شهید بهشتی - میدان سپاه پاسداران - بلوار جام جم   
  پسرانه ابتدایی شهید عباسعلی قنبری عادی دولتی 1 بلوار زن - شهرک چقامیرزا  
  پسرانه ابتدایی قائم عادی دولتی 1 بلوار سی متری دوم - خیابان تعزیرات  
  پسرانه ابتدایی نازپروریان عادی دولتی 1 22بهمن - خیابان سنگر  
  پسرانه ابتدایی معراج عادی دولتی 1 22بهمن - خیابان سنگر  
  پسرانه ابتدایی شهید آوینی عادی دولتی 1 22بهمن - میدان نوبهار - میدان مرکزی  
  پسرانه ابتدایی آذین عادی دولتی 1 22بهمن - بلوار ظفر  
  پسرانه ابتدایی حکمت اله ابراهیمی عادی دولتی 1 میدان گلستان  
  پسرانه ابتدایی محمد کرمانشاهی عادی دولتی 1 22بهمن - بلوار مصطفی امامی - کوچه دکتر محمد کرمانشاهی  
  پسرانه ابتدایی مهدیه عادی-دولتی 2 شهرک مهدیه  
  پسرانه ابتدایی  معرفت غیردولتی 2 فرهنگیان فازیک بلوارشهیدفهمیده ضلع جنوبی جنب بلواراصلی  
  پسرانه ابتدایی حسین فهمیده عادی-دولتی 2 انتهای45متری چال بزگیرها  
  پسرانه ابتدایی مهدیه عادی دولتی 2 شهرک مهدیه  
  پسرانه ابتدایی بهاران عادی دولتی 2 شهرک جلالیه پشت پارک جلالیه  
  نظرات کاربران