در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان فنی - کاردانش ورزقان

   

  مقطع جنسیت نام ناحیه نوع آدرس تلفن
  هنرستان فنی دخترانه هنرستان الزهرا ورزقان عادی دولتی ورزقان - روبروی فرمانداری 427-3242465
  هنرستان فنی پسرانه هنرستان امیر کبیر ورزقان عادی دولتی ورزقان - چایکنار 3243887
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران