در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان فنی - کاردانش مراغه

   

  مقطع جنسیت نام ناحیه نوع آدرس تلفن
  هنرستان فنی دخترانه هنرستان اسوه مراغه عادی دولتی شبانه روزی مراغه - کوی انزاب 421-2275900
  هنرستان فنی دخترانه هنرستان توحید مراغه عادی دولتی کمربندی جنوبی - نرسیده به علوم قرآنی 2222574
  هنرستان فنی پسرانه هنرستان حاج مجید نیرومند مراغه عادی دولتی خ واحدی دربندی ساسان  2250141
  هنرستان فنی پسرانه هنرستان دانش و صنعت  مراغه غیردولتی انتهای خ کاشانی - میدان جهاد - کوی لاله 2220808
  هنرستان فنی پسرانه هنرستان شهید پور رستم مراغه نمونه دولتی خ دانشسرا روبروی بیمارستان    2223017   37223240
  هنرستان فنی پسرانه هنرستان شهید شکاری مراغه عادی دولتی اول شهرک ولیعصر  4404921  4404922
  هنرستان فنی دخترانه هنرستان صدرالسادات مراغه عادی دولتی مراغه  422-2226969
  هنرستان فنی دخترانه هنرستان صدیقی مراغه عادی دولتی مراغه - انتهای خ اوحدی - خ سامان 2222388
  هنرستان فنی دخترانه هنرستان عرب باغی مراغه عادی دولتی خ دارایی - 20 متری شهید متذکر - 12 متری اتحاد 2229998
  هنرستان فنی دخترانه هنرستان فرهیختگان مراغه عادی دولتی مراغه - سرگیزه 7573452
  هنرستان فنی پسرانه هنرستان کشاورزی مراغه عادی دولتی شبانه روزی مراغه بلوار شهید درخشی هنرستان کشاورزی مراغه 3350234   3250239   3250418  
  هنرستان فنی پسرانه هنرستان کشاورزی مراغه عادی دولتی شبانه روزی مراغه - جاده تبریز - گلشن زهرا   3350234     3250239   3250418  
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران