در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان فنی - کاردانش سراب

   

  مقطع جنسیت نام ناحیه نوع آدرس تلفن
  هنرستان فنی پسرانه هنرستان شهید دکتر چمران سراب عادی دولتی خ شهید بهشتی - روبروی دادگستری 431-2223890
  هنرستان فنی پسرانه هنرستان کشاورزی سراب عادی دولتی شبانه روزی خ امام خمینی - روبروی آموزش و پرورش  2223162
  هنرستان فنی دخترانه هنرستان زهرا مردانی آذر سراب عادی دولتی خ امام خمینی - روبروی بیمارستان امام خمینی  2227299
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران