در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان فنی - کاردانش خواجه

   

  مقطع جنسیت نام ناحیه نوع آدرس تلفن
  هنرستان فنی دخترانه هنرستان حضرت معصومه (س) خواجه عادی دولتی خواجه 432-5122715
  هنرستان فنی پسرانه وحت سرند خواجه عادی دولتی شهرستان هریس - بخش خواجه - روستای سرند 041-43464277
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران