در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان فنی - کاردانش جلفا

   

  مقطع جنسیت نام ناحیه نوع آدرس تلفن
  هنرستان فنی دخترانه هنرستان پویان جلفا  عادی دولتی هادیشهر - خ شهید چمران 492-3042117
  هنرستان فنی پسرانه هنرستان امام خمینی (ره) جلفا  عادی دولتی هادیشهر - خ امام خمینی  3042220
  نظرات کاربران