در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان فنی - کاردانش ناحیه 3 تبریز

   

  مقطع جنسیت نام ناحیه نوع آدرس تلفن
  هنرستان فنی پسرانه هنرستان اقبال آذر 3 دولتی وابسته چهارراه لاله جنب کتابخانه مرکزی- هنرستان اقبال آذر 4410155
  هنرستان فنی پسرانه هنرستان میرک 3 دولتی وابسته هنرستان میرک- خیابان رسالت - جنب کتابخانه مرکزی 4429119
  هنرستان فنی پسرانه هنرستان امیر کبیر 3 عادی دولتی خ قطران شمالی 4440367
  هنرستان فنی دخترانه جابربن حیان 3 عادی دولتی خ شریعتی جنوب کوچه والمان 5552107
  هنرستان فنی دخترانه هنرستان هدف  3 غیردولتی تبریز خ 17 شهریور قدیم روبروی دبیرستان الزهرا 5554287
  هنرستان فنی پسرانه هنرستان شهید مصطفی خمینی 3 عادی دولتی خ قطران جنوبی  5516633 5515777
  هنرستان فنی پسرانه هنرستان شهید مصطفی خمینی 1 3 عادی دولتی قطران شمالی روبروی سالن ورزشی امام خمینی(ره) 5510444
  هنرستان فنی پسرانه هنرستان شهید مصطفی خمینی 2 3 عادی دولتی قطران شمالی روبروی سالن ورزشی امام خمینی(ره) 5510444
  هنرستان فنی دخترانه هنرستان محمد رسول ا... 3 عادی دولتی تبریز کوی لاله 44778120
  هنرستان فنی دخترانه هنرستان حرفه ای تربیت بدنی سعی 3 عادی دولتی  خ رسالت ایستگاه بهشتی کوی صفا 4438481
  هنرستان فنی دخترانه هنرستان توحید  3 عادی دولتی خ شریعتی - کوچه مهران 5559059
  هنرستان فنی پسرانه هنرستان حرفه ای جهان پهلوان تختی 3 عادی دولتی  تبریز-_خ - قطران شمالی خ باهنر 2 4445038
  هنرستان فنی پسرانه امام حسین (ع ) 3 عادی دولتی  تبریز-اول خیابان صادقیه-جلالیه روبروی کلینیک صفا 34446625
  هنرستان فنی پسرانه رسالت 3 عادی دولتی  تبریز - خ - شریعتی جنوبی کوچه والمان 5552107
  هنرستان فنی پسرانه علامه محمدتقی جعفری 3 عادی دولتی  تبریز-خ بهار جنب بیمارستان اسدآبادی 2801122
  کاردانش بزرگسال دخترانه پیام سبز 3 غیردولتی شریعتی جنوبی -کوچه مهران  
  کاردانش پسرانه علم آذین 3 غیردولتی تبریز- چهارراه ابوریحان خیابان سعدی روبروی کوچه طباطبائی دوم 4771454
  کاردانش بزرگسال پسرانه علم آذین 2 3 غیردولتی تبریز- چهارراه ابوریحان خیابان سعدی روبروی کوچه طباطبائی دوم 4771454
  کاردانش پسرانه امیرکبیر 3 عادی دولتی  تبریز-خیابان قطران-باهنر 2 4446037
  کاردانش پسرانه ابوعلی سینا 3 عادی دولتی  خ طالقانی مابین چهاراه بهشتی و فلکه امامیه داروخانه حدادیان 5427680
  کاردانش پسرانه کشاورزی 1 3 عادی دولتی  تبریز-خ بهارجنب بیمارستان اسدآبادی 2801122
  کاردانش پسرانه پروفسور حسابی 3 عادی دولتی  خیابان رسالت - کوی شهید رجائی - مدرسه دبیرستان پسرانه عدالت 66666333
  کاردانش دخترانه سمیه 3 عادی دولتی  امامیه جنب انبار جهاد 5419153
  کاردانش پسرانه سمیه 3 عادی دولتی  تبریز- کوی لاله- آخر تک واحدها - ناحیه 3  
  کاردانش پسرانه شهدای 2 3 عادی دولتی  تبریز سردرود آخر خ طالقانی خ ورزش دبیرستان شهدای سردرود 4203848
  کاردانش پسرانه فجر 3 غیردولتی خ آزادی نرسیده به آخرچهارراه شریعتی روبروی دانشگاه هنر ک 369  
  کاردانش پسرانه نیکان 1 3 غیردولتی میدان جهاد کوی تبریز نو پ 86 4438652
  کاردانش دخترانه مهدیه 1 3 غیردولتی تبریز-خ مشروطه خ مهدیه 4799365
  کاردانش بزرگسال دخترانه مهدیه 3 غیردولتی تبریز-خ مشروطه خ مهدیه 4799365
  کاردانش دخترانه قیام  3 عادی دولتی  تبریز - کجاباد - دبیرستان قیام کجا آباد  
  کاردانش دخترانه نبوت 3 عادی دولتی  خ شریعتی جنوبی - کوچه مهران 34760350
  کاردانش دخترانه متین 3 عادی دولتی  تبریز روستای آخمقیه خیابان ابوذر دبیرستان وهنرستان متین 4248227
  کاردانش دخترانه امام خمینی 3 عادی دولتی  سردرودخ - امام خمینی (ره ) - کوچه جوادیه 4202848
  کاردانش دخترانه سرداران شهید 1 3 عادی دولتی  لاله _خیابان شهیداشرفی لاله _روبروی بانک رفاه کوی برادران 4432588
  کاردانش دخترانه علامه طباطبایی تبری 3 عادی دولتی  خ سالاری زمینهای وزیرآباد 4438041
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران