در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان فنی - کاردانش ایلخچی

   

  مقطع جنسیت نام ناحیه نوع آدرس تلفن
  هنرستان فنی پسرانه هفده شهریور ایلخچی عادی دولتی  ایلخچی - بلوار بسیج مستضعفان 412-3326677
  هنرستان فنی دخترانه پروین اعتصامی ایلخچی عادی دولتی  ایلخچی - خ هفده شهریور 3226590
  نظرات کاربران