در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان فنی - کاردانش اسکو

   

  مقطع جنسیت نام ناحیه نوع آدرس تلفن
  هنرستان فنی دخترانه زینب کبری  اسکو عادی دولتی  اسکو - کوچه فخرالدین 412-3221616
  هنرستان فنی دخترانه شهید سهام خیام اسکو عادی دولتی  شهر سهند - فاز یک - محله یک  3443090
  هنرستان فنی پسرانه شهید احمدی روشن  اسکو عادی دولتی  شهر سهند - فاز دو - میدان جانبازان 3444080
  هنرستان فنی پسرانه شهید ابریشمی اسکو عادی دولتی  اسکو - خیابان دارایی  3222955
  هنرستان فنی پسرانه شهید بهشتی (کردآباد) اسکو عادی دولتی  اسکو - کردآباد 3392343
  هنرستان فنی و کاردانش دخترانه هنرستان کوثر اسکو   سهند . فاز یک .محله یک . پردیس 13 . جنب باشگاه کوثر    04133446001     041-33443090 
  هنرستان فنی و کاردانش دخترانه زینب کبری اسکو   اسکو - خیابان شریعتی - کوچه فخر الدین     33221616    33220116
  نظرات کاربران