در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان فنی - کاردانش آذرشهر

   

  مقطع جنسیت نام ناحیه نوع آدرس تلفن
  هنرستان فنی پسرانه شهید رجایی آذر شهر عادی دولتی شهرک شهید مدنی  4222783  4226800
  هنرستان فنی دخترانه کوثر آذر شهر عادی دولتی میدان امام حسین - خ نواب صفوی 412-4228005
  نظرات کاربران