در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان فنی - کاردانش پسرانه کرمانشاه

   

  جنسیت مقطع نام نوع ناحیه آدرس تلفن
  پسرانه هنرستان فنی امام خمینی(ره) عادی دولتی 1   7214422
  پسرانه هنرستان فنی موسی کلانتری عادی دولتی 2 خیابان ناسیونال ضلع شرقی  
  پسرانه هنرستان فنی  هنرهای زیبا پسران عادی دولتی 1   8257828
  پسرانه هنرستان فنی مهارت غیردولتی 1   7296191
  پسرانه هنرستان فنی هنرستان فنی کرمانشاه عادی دولتی 1 بلوار شهید بهشتی روبروی شرکت نفت  
  پسرانه هنرستان فنی انستیتو تکنولوژی و هنرستان صنعتی عادی دولتی 1 بلوار شهید بهشتی روبروی شرکت نفت  
  پسرانه هنرستان فنی علامه  عادی دولتی 2   7298356
  پسرانه هنرستان فنی تربیت بدنی عادی دولتی 2   8246220
  پسرانه هنرستان فنی مجتمع فنی محمدیان عادی دولتی 3   8359351
  پسرانه هنرستان فنی شهید بهشتی عادی دولتی 3   8354640
  پسرانه هنرستان فنی رازی عادی دولتی 3   4294245
  پسرانه هنرستان فنی مهرگان عادی دولتی 3   4294245
  پسرانه هنرستان فنی شهدای هسته ای عادی دولتی 3   8392136
  پسرانه هنرستان فنی چمران عادی دولتی اسلام آباد غرب    5222045
  پسرانه هنرستان فنی زکریای رازی عادی دولتی اسلام آباد غرب    5227670
  پسرانه هنرستان فنی دستغیب شیان عادی دولتی اسلام آباد غرب    5672063
  پسرانه هنرستان فنی شهدای انقلاب عادی دولتی قصر شیرین   835-4225853
  پسرانه هنرستان فنی دکتر حسابی عادی دولتی گیلان غرب    8241
  پسرانه هنرستان فنی پیامبر اعظم (ص) عادی دولتی سرپل ذهاب   2228400
  پسرانه هنرستان فنی شهیدیعقوب نژاد عادی دولتی حمیل   832-5622818
  پسرانه هنرستان فنی دکترحسابی عادی دولتی گواور   5382369
  پسرانه هنرستان فنی آیت الله خامنه ای عادی دولتی هرسین   832-3230816
  پسرانه هنرستان فنی شهیداحمد کاظمی عادی دولتی صحنه   3231545
  پسرانه هنرستان فنی شهیدمنتظری عادی دولتی کنگاور   837-2223334
  پسرانه هنرستان فنی امام امت عادی دولتی کنگاور   837-2372444
  پسرانه هنرستان فنی علوی عادی دولتی کنگاور   837-2283580
  پسرانه هنرستان فنی واعظی عادی دولتی سنقرو کلیایی   4222002
  پسرانه هنرستان فنی شریعتی عادی دولتی سنقرو کلیایی   4222642
  پسرانه هنرستان فنی چمران عادی دولتی سنقرو کلیایی   4222610
  پسرانه هنرستان فنی باقر العلوم عادی دولتی سنقرو کلیایی   4362142
  پسرانه هنرستان فنی پیامبر اعظم سنقر عادی دولتی سنقرو کلیایی   4290137
  پسرانه هنرستان فنی امام خمینی(ره) عادی دولتی روانسر   6527082
  پسرانه هنرستان فنی خوشه ها ی زرین عادی دولتی روانسر   3941
  پسرانه هنرستان فنی ابتکار عادی دولتی روانسر   2188
  پسرانه هنرستان فنی شهید خرمی عادی دولتی روانسر   2265
  پسرانه هنرستان فنی نبی اکرم عادی دولتی جوانرود   832-6220151
  پسرانه هنرستان فنی میرزا عبدالقادر عادی دولتی پاوه   832-7225072
  پسرانه هنرستان فنی دانشمند عادی دولتی ثلاث   832-6724184
  پسرانه هنرستان فنی - کاردانش ابتکار عادی دولتی 2  فرهنگیان فازیک خیابان شهیدفهمیده ضلع غربی  
  پسرانه هنرستان فنی هنرهای تجسمی عادی دولتی 2 خیابان ناسیونال ضلع غربی  
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران