در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره اول دخترانه قم

   

  مقطع جنسیت نام نوع ناحیه آدرس تلفن
  متوسطه دوره اول دخترانه اشراقی شاهد 4 خیابان انسجام 32888343
  متوسطه دوره اول دخترانه امام صادق   2 خ اذرکوچه۱۰۲ 37722954
  متوسطه دوره اول دخترانه جابرابن حیان   2 بلوارشهیددل آذرکوچه۵۶ 37207480
  متوسطه دوره اول دخترانه حضرت رقیه(س) شاهد 2 خیابان ایستگاه 36615030
  متوسطه دوره اول دخترانه رضویان شاهد 1 باجک-کوچه69 37758689
  متوسطه دوره اول دخترانه شهید امیر حسینی   2 بلوارشهیددل آذرکوچه۵۴ 37209093
  متوسطه دوره اول دخترانه فرهنگ   2 خ انقلاب کوچه۲۶ 37700058
  متوسطه دوره اول دخترانه قائم   2 خ انقلاب چهارراه گلزارشهدا  37601812
  متوسطه دوره اول دخترانه مکتبی    4 خیابان بیطرفان بین کوچه ۴ و ۲  
  متوسطه دوره اول دخترانه ملک زاده   2 خ آذرکوچه۷۵ 37742254
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران