در حال بارگذاری ...
  
 • نظارت بر مدارس غیردولتی و مراکز آموزش از راه دور باعث جلب اعتماد بیشتر مردم به آموزش وپرورش می شود

  وزیر آموزش وپرورش با تأکید بر فرآیند محور بودن نظارت بر مسائل آموزشی وپرورشی ، گفت: نظارت بر مدارس غیردولتی و مراکز آموزش از راه دور باعث جلب اعتماد بیشتر مردم به آموزش وپرورش می شود.

  به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، علی اصغر فانی در جلسه گزارش عملکرد سازمان مدارس غیردولتی در دولت یازدهم و هم چنین ارائه برنامه های پیش رو تا پایان این دولت که در ساختمان مرحوم علاقه مندان و با حضور علیرضا جدایی رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی ، محمد فاضل مدیر کل دفتر وزارتی ، رضا مددی رئیس ستاد اجرایی سند تحول بنیادین و جبار رضایی مشاور وزیر آموزش وپرورش برگزار شد، اظهار کرد: ارائه گزارش عملکرد توسط بخش های مختلف می تواند علاوه بر خودارزیابی نسبت به برنامه های انجام شده، نیم نگاهی به آینده داشته باشد به طوری که برنامه های در پیش رو، در مدت باقی مانده این دولت به سرانجام برسد و از این منظر جلسات ارائه گزارش عملکرد با بخش های مختلف حوزه ستادی، واجد اهمیت زیادی است.

  وی با بیان اینکه در تنظیم گزارش مدیریتی باید تصویری از شرایط تحویل آموزش وپرورش در آغاز فعالیت دولت یازدهم ارائه شود، تصریح کرد: بیان چالش ها، ضعف و نقاط قوت باید مبنای انجام اقدامات آموزش وپرورش قرار گیرد تا بتوانیم متناظر هر چالشی ، یک اقدام عملی را تعریف کنیم.

  عضو کابینه تدبیر وامید افزود: باید در تنظیم گزارش ، اقدامات انجام شده و برنامه های پیش رو منطبق بر بندهای سند تحول بنیادین و سیاست های پنج گانه آموزش وپرورش باشد به طوری که خروجی این گزارش بتواند برای مخاطبین و جامعه تصویری از عملکرد آموزش وپرورش را ارائه کند.

  وزیر ‌آموزش وپرورش بر ارائه آمار صحیح برمبنای اقدامات واقعی، خاطرنشان کرد و افزود: در فرصت باقی مانده این دولت، اولویت بندی اقدامات به گونه ای مدیریت شود تا بر اجرای کامل برنامه های اصولی خدشه ای وارد نشود و بتوانیم برنامه های اولویت دار نظام تعلیم وتربیت برای مدیران آینده آموزش وپرورش را پیشنهاد کنیم.

  فانی ارتقای کیفیت آموزشی را ، راهبرد اصلی آموزش وپرورش دولت یازدهم عنوان کرد و افزود: باید تلاش کنیم تا با استفاده از ظرفیت قانون شوراها، تمرکز و نظارت بیشتر بر مدارس و مراکز آموزش از راه دور بتوانیم علاوه بر ارتقای کیفیت آموزشی وپرورشی ،اعتماد بیشتر مردم به توسعه مشارکت ها را جلب کنیم.

  وی خواستار تسریع در تدوین آیین نامه مناطق مرزی و ارسال آن به شورای عالی آموزش وپرورش شد و گفت: معاونت های آموزشی در ستاد و استان ها باید رسیدگی به مسائل آموزشی و پرورشی مدارس دولتی و مدارس غیردولتی را توأمان انجام دهند و مسئولین مدارس غیردولتی در استان ها و مناطق باید به مسائل مالی ، اداری و مجوزهای لازم این مدارس بپردازند.
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران