در حال بارگذاری ...
  
 • دریافت هرگونه وجهی به غیر از مبلغ قرارداد الکترونیکی در حین ثبت نام ممنوع است

  رئیس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکت های مردمی و خانواده گفت: دریافت هرگونه وجهی به غیراز مبلغ قرارداد الکترونیکی در حین ثبت نام ممنوع است.

  مرضیه گرد درخصوص شهریه مدارس غیردولتی در سال تصحیلی 96-95، اظهار کرد:به منظور تعیین نرخ شهریه مصوب ( شهریه ثابت و فوق برنامه) مدارس غیر دولتی مؤسسان مدارس موظفند براساس الگو، اطلاعات لازم رادرسامانه نرم‌افزاری مربوطه(سایت اداره کل مدارس ومراکزغیر دولتی) پیشنهاد تا پس از بررسی و تایید، شورای تعیین شهریه ادارات آموزش و پرورش شهرستان، منطقه و ناحیه میزان شهریه مدارس از طریق نرم افزار محاسبه و شهریه تصویبی ابلاغ می شود.

  وی افزود: درهنگام ثبت‌نام میزان ساعات فعالیت‌های آموزشی و فوق برنامه به رویت اولیای دانش آموز می رسد و موسس مدرسه غیردولتی موظف می باشد مطابق برنامه آموزشی شهریه مصوب را با انعقاد قرارداد که به صورت الکترونیکی‌وطی دونسخه ازطریق سامانه چاپ می شود از اولیا اخذوبه حساب مدرسه واریز شود.

  رئیس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکت های مردمی و خانواده با بیان اینکه دریافت هرگونه وجهی به غیر از مبلغ مندرج در قرارداد الکترونیکی در حین ثبت نام ممنوع است ، تصریح کرد: دریافت وجوه خدمات ویژه پس ازتصویب انجمن اولیا وتأیید منطقه وپس از شروع سال تحصیلی امکان پذیراست .

  گردخاطرنشان کرد: هم اکنون کمیته های  نظارت مناطق وتیم های نظارتی وظیفه بازدید ازمدارس وبررسی عملکرد ثبت نام ودریافت شهریه راعهده دارمی باشند و در صورت تخلف مؤسسین ، مراتب ازسوی مناطق وادارت کل آموزش وپرورش قابل پی گیری است و ازسوی شورای نظارت استان ها ومرکزی برابر ماده 34 قانون تاسیس واداره مدارس و مراکزآموزشی غیردولتی برخورد قانونی صورت می پذیرد.
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران