در حال بارگذاری ...
  
 • کودکان از والدین خود چه انتظاراتی دارند ؟

   به نیاز های من توجه کنید وپاسخ مناسب بدهید

   

   از من انتظار های بجا ، مناسب وواقع بینانه داشته باشید

   

   انتظارهای خود را با توانائی های من متناسب کنید

   

   در ارتباط با تعلیم وتربیت من احساس مسئولیت کنید

   

   با من رابطه انسانی ودوستانه برقرارکرده وبا شکیبائی وبردباری رفتار نمائید

   

   از کار با من خسته نشوید وبا من به نرمی وملایمت سخن بگوئید

   

   با من با صداقت وصمیمیت رفتار کنید

   

   مرا وویژگی های مرا بشناسید وبه من اعتماد کنید

   

   مرا همین طور که هستم بپذیرید

   

   نام نیکو بر من بنهید ومرا با احترام خطاب کنید

   

   مرا نه تنها برای زمان حال ، بلکه برای آینده تربیت کنید وتعلیم دهید

   

   با توجه به هوش وسرعت ویادگیری من ، از من انتظار داشته باشید

   

   عزت نفس مرا تقویت کنید وبه من کمک کنید تا با اعتماد به نفس رفتار کنم

   

   به من یاد بدهید تا توانائی ها ، استعداد ها وناتوانائی های خود را به درستی و به طور واقعی بشناسم( خود شناسی )

   

  به توانائی های من توجه کنید نه به ناتوانائی هایم

   

   به من یاد بدهید که اشتباه کردن مقدمه یاد گیری است

   

   امور گوناگون را به تدریج واز آسان به دشوار به من یاد دهید

   

   بدانید که برای تعلیم وتربیت من ، هیچ نسخه واحد و از پیش تعیین شده ای وجود ندارد

   

   مرا با ارزش ها وفضائل اخلاقی آشنا کنید

   

  برای من سرمشق ، الگو واسوه خوب وشایسته ای باشید

   

   آنچه را که میگوئید ، خود عمل کنید

   

   فرصت ها ، امکانات وشرائط مناسب را برای رشد و شکوفائی استعداد های بالقوه من فراهم نمائید

   

   هر کاری را که می خواهید برای من انجام دهید ، پیشتر مرا آماده کنید وبرای من توضیح دهید مانند رفتن به مهد کودک ویا رفتن به مهمانی

   

   گاهی اوقات مرا در آغوش بگیرید و نوازش کنید

   

   به وضع ظاهری و لباس های من توجه نمائید

   

   به نیاز های جسمانی ، روانی ، اجتماعی و اخلاقی من توجه کنید

   

   نگران آینده من نباشید و به خدا توکل کنید
  مطالب مرتبط

  موارد تغذیه ای که والدین و پرستار کودک باید در دوران شیوع کرونا بدانند؟

  موارد تغذیه ای که والدین و پرستار کودک باید در دوران شیوع کرونا بدانند؟

  تغذیه و ویروس کرونا Nutrition and coronavirus  از مهم ترین مواردی است که در دوران همه گیری ویروس کرونا  باید مورد توجه  همگان بالاخص والدین و پرستار کودک قرا ر گیرد و رعایت اصول تغذیه ای در این دوران از اهمیت بسزایی برخوردار است.

  |

  اقدامات لازم بعد از خوردن مواد شوینده توسط کودکان

  اقدامات لازم بعد از خوردن مواد شوینده توسط کودکان

  ممکن است برای شما هم پیش بیاید که کودک به طور تصادفی وایتکس و یا مواد شوینده بنوشند. چثه کودکان کوچک است و با سرعت بیشتری در بدن آنها اثر می کند و رسیدگی سریع تری می خواهد. به همین دلیل انجام برخی اقدامات بعد از خوردن مواد شوینده توسط کودک ضروری است.

  |

  خشونت

  خشونت

  همه خشونت ها و کودک آزاری ها از لحاظ جسمی نیستند بلکه بدرفتاری،تحقیر،توهین و آزار روحی رساندن به کودک نیز در لیست خشونت خانگی قرار می گیرند.

  |

  نظرات کاربران