در حال بارگذاری ...
  
 • انواع مدرسه ، به لحاظ نوع مقطع و شاخه

   

  1) دبستان :

  مدرسه ای است که دانش آموزان مقطع ابتدائی در آن مشغول به تحصیل هستند. این مدارس بنام ابتدایی نیز گفته می‌شود. یک دبستان می تواند تک دوره (اول یا دوم) یا شامل هر دو دوره (هر6 پایه) باشد.

   

  2) دبیرستان :

  مدرسه ای است که دانش آموزان دوره متوسطه اول (راهنمایی قدیم) یا شاخه نظری متوسطه دوم، در آن مشغول به تحصیل هستند.

   

  3) هنرستان :

  مدرسه ای است درگروه متوسطه دوم که در آن هنرجوی شاخه فنی و حرفه ای یا کاردانش، علاوه بر آموزش دروس عمومی، در یکی از شاخه های فنی و حرفه ای یا کاردانش از سال دوم متوسطه به مدت 2 سال آموزش می‌بیند.

   

  4) هنرستان حرفه ای :

  هنرستانی است که در آن هنرجو علاوه بر آموزش دروس عمومی، در یکی از رشته های مربوط به زمینه «خدمات» آموزش می بیند.

   

  5) هنرستان فنی :

  هنرستانی است که در آن هنرجو علاوه بر آموزش دروس عمومی، در یکی از رشته های مربوط به زمینه «صنعت» آموزش می بیند.

   

  6) هنرستان فنی و حرفه ای :

  هنرستانی است که در آن هنرجو علاوه بر آموزش دروس عمومی، در یکی از رشته های زمینه «صنعت یا خدمات» آموزش می بیند. 

   

  7) هنرستان کاردانش :

  هنرستانی است که در آن دانش آموز علاوه بر دروس عمومی، آموزش های مهارتی (یک یا چند استاندارد مهارت و دروس تکیمل مهارت) مربوط به یکی از رشته های مهارتی را فرا می گیرد.

   

  8) هنرستان کشاورزی :

  هنرستانی است که در آن هنرجوی شاخه فنی و حرفه ای یا دانش آموز شاخه کاردانش، علاوه بر دروس عمومی، در یکی از رشته های مربوط به زمینه کشاورزی آموزش می بیند.
  مطالب مرتبط

  محور تحول در آموزش و پرورش، مدرسه است

  محور تحول در آموزش و پرورش، مدرسه است

  عدالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در پرتوی تعلیم و تربیت شکل می‌گیرد/ نقش مدیران در شکل‌گیری شخصیت دانش‌آموز و تعلیم و تریت، بی‌بدیل است/ شرط انجام یک مدیریت موفق، هدف‌دار بودن و کنترل فرآیندهاست

  |

  «مدرسه» چشمه جوشان تحول است

  «مدرسه» چشمه جوشان تحول است

  همه معاونان آموزش و پرورش، بخشنامه‌های دانش‌آموزی را پیش از ابلاغ در اختیار مجلس قرار دهند تا بررسی و تایید شود

  |

  نظرات کاربران