در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان و کاردانش پسرانه منطقه نوزده تهران

  جنسیت مقطع نام نوع نشانی تلفن
  پسرانه کاردانش استاد شهید دکتر مفتح عادی دولتی عبدل آباد،خ انقلاب 55834344
  پسرانه کاردانش ایساکو عادی دولتی خیابان خانی آبادنو،خیابان مهران،خیابان نیکوبین،جنب ورزشگاه مطهری 5586566 55844848
  پسرانه کاردانش شهید افشار نادری1 عادی دولتی عبدل آباد،بیست متری خیابان انقلاب،خیابان ورزش 58439395
  پسرانه کاردانش شهید حق نجات عادی دولتی خیابان شکوفه،ضلع غربی پارک شریعتی،بلوار شهید مطهری،خیابان شهید بختیاری 55861835
  پسرانه هنرستان فنی شهید نصیرزاده نمونه دولتی عبدل آباد،خیابان ماهان،بلوار مطهری،جنب مدرسه زمانی 55854232 55867771
  55867770
  پسرانه هنرستان فنی شهید یارجانی1 عادی دولتی یاغچی آباد،تقاطع خیابان بهمنیار و آموزگار 55012022 55030900 55504003
  پسرانه کاردانش موسسه امام هادی راه دور غیردولتی عبدل آباد،خ انقلاب 55834344
  پسرانه کاردانش موفقیان عادی دولتی شهرک دولتخواه،خ برادران شکری 55875418
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران