در حال بارگذاری ...
  
 • پارک علم و فناوری استان زنجان

  ردیف نام مرکز آدرس پایگاه تلفن آدرس
  1 مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان www.zuti.ir 0241-5152676 زنجان کیلومتر 6 جاده تبریز دانشگاه زنجان روبروی دانشکده مهندسی ضلع غربی کتابخانه مرکز
  2 پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان www.technopark.ir 0241-4155001 زنجان، بلوار گاوازنگ،پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران