در حال بارگذاری ...
  
 • اردوگاه های دانش آموزی استان خراسان رضوی

   

  نام اردوگاه آدرس توضیحات
  اردوگاه احد قوچان شهر قوچان،جاده سد تبارک آباد،روستای بادخور اردوگاه احد ، واقع در جاده سد تبارک آباد - روستای بادخور، به فاصله 17 کیلومتری از قوچان ،  اردوگاهی منطقه ای ، با ظرفیت پذیرش اردوی روزانه 250 نفر می باشد اردوگاهی 15 هکتاری که در فصول بهار- تابستان - پاییز، می تواند پذیرای اردوهای دانش آموزی باشد. امکانات این اردوگاه در حد امکانات اولیه است.
  اردوگاه الغدیر باخزر شهر باخزر،روستای ارزنه،بالای شهر خلیل آباد اردوگاهی منطقه ای،با ظرفیت پذیرش اردوی روزانه 250 نفر می باشد،اردوگاهی 10 هکتاری که در فصول بهار و تابستان می تواند پذیرای اردوهای دانش آموزی باشد. امکانات این اردوگاه در حد پذیرش اردوهای یک روزه است.
  اردوگاه الله وردیخان مشهد ناحیه4 شهر مشهد،جاده فردوسی،روستای گوارشک اردوگاهی منطقه ای،با ظرفیت پذیرش اردوی روزانه 250 نفر میباشد. اردوگاهی 25 هکتاری که در فصول بهار-تابستان می تواند پذیرای اردوهای دانش آموزی باشد. امکانات این اردوگاه در حد پذیرش اردوهای یک روزه است.
  اردوگاه امام حسین(ع) کلات شهر کلات،روستای حمام قلعه اردوگاهی منطقه ای،با ظرفیت پذیرش اردوی روزانه 100 نفر می باشد اردوگاهی 6 هکتاری که در فصول بهار-تابستان-پاییز می تواند پذیرای اردوهای دانش آموزی باشد. امکانات این اردوگاه در حد پذیرش اردوهای یک روزه است.
  اردوگاه امام خمینی (ره) احمدآباد خراسان شهر احمد آباد،کیلومتر75 جاده تربت حیدریه،رباط سفید اردوگاهی منطقه ای با ظرفیت پذیرش اردوی روزانه 100 نفر می باشد.اردوگاهی 2 هکتاری که در فصول بهار-تابستان-پاییز، می تواند پذیرای اردوهای دانش آموزی باشد. امکانات این اردوگاه، در حد پذیرش اردوهای یک روزه است.
  اردوگاه امام سجاد (ع) بشرویه (فردوس) شهر بشرویه (فردوس)،روستای رقه اردوگاهی منطقه ای با ظرفیت پذیرش اردوی روزانه 100 نفر است. این اردوگاه 8 هکتاری می تواند در فصول بهار و تابستان در حد پذیرش اردوهای یک روزه ، سرویس دهی نماید. 
  اردوگاه آیت الله خامنه ای رشتخوار (تربت حیدریه) شهر تربت حیدریه،کیلومتر 5 جاده رشخوار،خواف اردوگاهی  منطقه ای،با ظرفیت پذیرش اردوی روزانه 100 نفر می باشد.اردوگاهی 25 هکتاری که در فصول بهار- تابستان می تواند پذیرای اردوهای دانش آموزی باشد.
  اردوگاه آیت الله خامنه ای مشهد ناحیه5 شهر مشهد،طرقبه،رودخانه بار اردوگاهی منطقه ای،با ظرفیت پذیرش اردوی روزانه 150 نفر می باشد.اردوگاهی 23 هکتاری که در فصول بهار- تابستان می تواند پذیرای اردوهای دانش آموزی باشد. امکانات این اردوگاه در حد پذیرش اردوهای یک روزه است.
  اردوگاه ثامن الحجج (ع) مشهد شهر مشهد،سیدی،بلوارصبا اردوگاهی  منطقه ای،با ظرفیت پذیرش اردوی روزانه 700 نفر و شبانه روزی 700 نفر می باشد اردوگاهی 18 هکتاری که در تمام فصول سال می تواند پذیرای اردوهای دانش آموزی باشد.
  اردوگاه حضرت قائم (عج) تربت حیدریه (مه ولایت) شهر تربت حیدریه،روستای مهنه اردوگاهی منطقه ای،با ظرفیت پذیرش اردوی روزانه 250 نفر و شبانه روزی 100 نفر می باشد.اردوگاهی 15 هکتاری که در فصول بهار-تابستان-پاییز می تواند پذیرای اردوهای دانش آموزی باشد. امکانات این اردوگاه همان امکانات اولیه است.
  اردوگاه شهید بهاری کبودان بردسکن شهر بردسکن،جاده سبزوار،روستای کبودان اردوگاهی منطقه ای،با ظرفیت پذیرش اردوی روزانه 100 نفر می باشد اردوگاهی 4 هکتاری که در فصول بهار - تابستان، می تواند پذیرای اردوهای دانش آموزی باشد. امکانات این اردوگاه در حد پذیرش اردوهای یک روزه است.
  اردوگاه شهید بهشتی گلمکان شهر مشهد،جاده قوچان،روستای گلمگان اردوگاهی  منطقه ای،با ظرفیت پذیرش اردوی روزانه 1500 نفر و شبانه روزی 1500 نفر می باشد.اردوگاهی 50 هکتاری که در تمام فصول سال می تواند پذیرای اردوهای دانش آموزی باشد. 
  اردوگاه شهید جعفریان خلیل آباد شهر خلیل آباد،بالای شهر خلیل آباد اردوگاهی  منطقه ای،با ظرفیت پذیرش اردوی روزانه 300 نفر  می باشد،اردوگاهی 400 هکتاری که در فصول بهار،تابستان می تواند پذیرای اردوهای دانش آموزی باشد.امکانات این اردوگاه در حد پذیرش اردوهای یک روزه است.
  اردوگاه شهید کاوه قائنات شهر قائنات،روستای خضری قاین اردوگاهی منطقه ای با ظرفیت پذیرش اردوی روزانه 300 نفر است. این اردوگاه  10 هکتاری می تواند در فصول بهار و تابستان پذیرای اردوهای دانش آموزی در حد پذیرش اردوهای یک روزه باشد. 
  اردوگاه شهید مطهری سبزوار شهر سبزوار،بعد از پلیس راه،راه کشتارگاه اردوگاهی منطقه ای،با ظرفیت پذیرش اردوی روزانه 500 نفر و شبانه روزی 250 نفر می باشد اردوگاهی 10 هکتاری که در فصول بهار،تابستان،پاییز می تواند پذیرای اردوهای دانش آموزی باشد. امکانات این اردوگاه در حد امکانات اولیه است.
  اردوگاه شهید مهاجرانی گناباد شهر گناباد،شهر کاخک،انتهای خیابان آبشار اردوگاهی منطقه ای،با ظرفیت پذیرش اردوی روزانه 500 نفر و شبانه روزی 500 نفر می باشد،اردوگاهی 11 هکتاری که در فصول بهار،تابستان و پاییز می تواند پذیرای اردوهای دانش آموزی باشد.
  اردوگاه شهید مهاجرانی گناباد شهر گناباد،شهر کاخک،انتهای خ آبشار اردوگاهی منطقه ای،با ظرفیت پذیرش اردوی روزانه 500 نفر و شبانه روزی 500 نفر می باشد اردوگاهی 11 هکتاری که در فصول بهار - تابستان - پاییز، می تواند پذیرای اردوهای دانش آموزی باشد. امکانات این اردوگاه در حد پذیرش اردوهای یک روزه است.
  اردوگاه شهید هاشمی نژاد مشهد شهر مشهد،جاده نیشابور،جاده سد طرق اردوگاهی  منطقه ای،با ظرفیت پذیرش اردوی روزانه 700 نفر و شبانه روزی 700 نفر می باشد،اردوگاهی 8 هکتاری که در تمام فصول سال می تواند پذیرای اردوهای دانش آموزی باشد.
  اردوگاه شهید هاشمی نژاد مشهد ناحیه1 شهر مشهد،طرقبه،جنب شهرداری اردوگاهی منطقه ای،با ظرفیت پذیرش اردوی روزانه 150 نفر می باشد اردوگاهی 4 هکتاری که در فصول بهار و تابستان می تواند پذیرای اردوهای دانش آموزی باشد. امکانات این اردوگاه در حد پذیرش اردوهای یک روزه است.
  اردوگاه شهید یعقوبی تربت حیدریه شهر تربت حیدریه،کیلومتر 20 جاده تربت به رشتخوار اردوگاهی  منطقه ای،با ظرفیت پذیرش اردوی روزانه 600 نفر و شبانه روزی 600 نفر می باشد اردوگاهی 9 هکتاری که در تمام فصول سال ، می تواند پذیرای اردوهای دانش آموزی باشد.
  اردوگاه ولیعصر (عج) مشهد ناحیه 6 شهر مشهد،طرقبه،بعد از شهرک پردیس اردوگاهی منطقه ای،با ظرفیت پذیرش اردوی روزانه 150 نفر میباشد اردوگاهی 6 هکتاری که در فصول بهار- تابستان می تواند پذیرای اردوهای دانش آموزی باشد. امکانات این اردوگاه در حد پذیرش اردوهای یک روزه است.
  مجتمع فرهنگی اردویی شهید رجایی باغرود 12 کیلومتری شمال شهرستان نیشابور مجتمع فرهنگی،اردویی کشوری شهید رجایی نیشابور وابسته به وزارت آموزش و پرورش در سال 1342 در زمینی به مساحت 1151 هکتار ساخته شد.این اردوگاه در 12 کیلومتری شهر نیشابور و در دامنه رشته کوه های بینالود بنا گردیده که از محیطی طبیعی همچون تپه ماهور ، دشت ، کوه ورودخانه برخورداراست.
  مطالب مرتبط

  جزئیات برگزاری مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزان با نیازهای ویژه

  جزئیات برگزاری مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزان با نیازهای ویژه

  تهران (پانا) - شانزدهمین دوره مسابقات کشوری قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزان با نیازهای ویژه و چهارمین دوره مسابقات قرآن و عترت همکاران سوم تا شانزدهم شهریور به میزبانی استان خراسان رضوی و به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

  |

  نظرات کاربران