در حال بارگذاری ...
  
 • اردوگاه های دانش آموزی استان اصفهان

   

  نام اردوگاه آدرس توضیحات
  اردوگاه امام خمینی تیران و کرون شهر تیران و کرون،بلوار شهید بهشتی شرقی،روستای خمیران اردوگاهی 4 هکتاری است که ظرفیت پذیرش اردوی روزانه آن 200 نفر می باشد و میتواند در چهارفصل سال پذیرای اردوهای دانش آموزی باشد.
  اردوگاه سید علی میر باقری دهاقان شهر دهاقان،جاده کمر بندی،به طرف مبارکه اردوگاهی 5 هکتاری است که در فصول بهار-تابستان-پاییز می تواند پذیرای اردوهای دانش آموزی بظرفیت 500 نفر اردوی روزانه و 50 نفر اردوی شبانه روزی باشد.
  اردوگاه شهدای فرهنگی شهرضا شهر شهرضا،روستای هونجان اردوگاهی منطقه ای با ظرفیت پذیرش اردوی روزانه 70 نفر می باشد اردوگاهی 4 هکتاری که در فصول بهار و تابستان می تواند پذیرای اردوهای دانش آموزی باشد.
  اردوگاه شهید باهنر نائین شهر نایین،کمربندی اصفهان،یزد،هواشناسی اردوگاهی منطقه ای است که ظرفیت پذیرش اردوی روزانه آن،70 نفر و ظرفیت پذیرش اردوی شبانه روزی آن 40 نفر می باشد. این اردوگاه 8.5 هکتاری در چهارفصل پذیرای اردوهای دانش آموزی خواهد بود.
  اردوگاه شهید رجائی آران و بیدگل شهر آران و بیدگل،کاشان،روستای ازناوه اردوگاهی منطقه ای است که ظرفیت پذیرش روزانه تا 200 نفر و ظرفیت پذیرش اردوی شبانه روزی تا 100 نفر را داراست. این اردوگاه 30 هکتاری می تواند در چهارفصل پذیرای اردو باشد.
  اردوگاه شهید فهمیده خور و بیابانک شهر خور و بیابانک،خور و بیابانک،روستای ایرج اردوگاهی منطقه ای یک هکتاری است که ظرفیت پذیرش 280 نفره روزانه و ظرفیت پذیرش اردوی شبانه روزی آن 100 نفر می باشد. این اردوگاه که در چهارفصل می تواند پذیرای اردوهای دانش آموزی باشد.
  اردوگاه شهید محبوبی نظنز شهر نظنز،روستای رحمت آباد اردوگاهی منطقه ای ، به وسعت 36 هکتار که می تواند در چهارفصل پذیرای اردوهای دانش آموزی ، به میزان ظرفیت پذیرش اردوی روزانه 200 نفر باشد. این اردوگاه فقط اردوهای یک روزه را می پذیرد.   
  اردوگاه شهید مطهری زرین شهر شهر زرین شهر،خ جنت اردوگاه شهید مطهری زرین شهر ، اردوگاه دانش آموزی آموزش و پرورش است که ظرفیت پذیرش اردوی روزانه 150 نفر را در فصول بهار و تابستان دارد.
  اردوگاه کشوری شهید بهشتی اصفهان شهر اصفهان،اتوبان ذوب آهن،شهر ابریشم،انتهای شهر ابریشم آشنایی با مجتمع فرهنگی اردویی و اردوگاه شهید بهشتی اصفهان و امکانات آن. پذیرش اردو بصورت اینترنتی. مشاوره برگزاری اردو در اصفهان.
  اردوگاه لقمان حکیم کاشان شهر کاشان،جاده قهرود،بعد از گلستانه اردوگاه منطقه ای ، ظرفیت پذیرش اردوی روزانه تا 250 نفر و اردوی شبانه روزی تا 150 نفر را دارد. وسعت این اردوگاه 4 هکتار است و چهار فصل پذیرنده اردوهاست.
  باغ دار القرآن   دهکده فرهنگی تفریحی منتظران آفتاب (باغ دارالقرآن) وابسته به مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله اماده ارائه خدمات مناسب به اردوها،همایش ها و محافل خانوادگی مذهبی می باشد.
  نظرات کاربران