در حال بارگذاری ...
  
 • پارک علم و فناوری استان یزد

  ردیف نام مرکز آدرس پایگاه تلفن آدرس
  1 پارک علم و فناوری استان یزد www.ystp.orgict.htmi 0351-7256129 م آزادی خ مطهری مزکر فناوری اقبال
  2 مرکز رشد واحدهای فناوری ارتباطات پارک علم و فناوری استان یزد www.incubator.ystp.ac.ir 0351-7258081 چهارراه فرهنگیان،ابتدای بلوار شهید سید محمد پاک نژاد خیابان پرورش
  3 مرکز رشد واحدهای فناوری بیوتکنولوژی پزشکی ومهندسی ژنتیک پارک علم و فناوری یزد www.ystp.ac.ir 0351-7260117 بلوار دانشجو مجتمع اداری استان
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران