در حال بارگذاری ...
  
 • اردوگاه های دانش آموزی استان خراسان جنوبی

   

  نام اردوگاه آدرس توضیحات
  اردوگاه پیشتازان انقلاب درمیان بیرجند شهر درمیان،روستای گزند اردوگاهی منطقه ای،با ظرفیت پذیرش اردوی روزانه 150 نفر و شبانه روزی 100 نفر می باشد اردوگاهی 4 هکتاری که در فصول بهار و تابستان می تواند پذیرای اردوهای دانش آموزی باشد. امکانات این اردوگاه در حد امکانات اولیه است.
  اردوگاه شمس آباد سرایان شهر سرایان،روستای چرمه اردوگاهی منطقه ای، با ظرفیت پذیرش اردوی روزانه 200 نفر  می باشد اردوگاهی 100 هکتاری که در فصول بهار- تابستان می تواند پذیرای اردوهای دانش آموزی باشد. امکانات این اردوگاه ، در حد پذیرش اردوهای یک روزه است.
  اردوگاه شهید بهشتی بیرجند شهر بیرجند،جاده نهبندان،روستای نوفرست اردوگاهی منطقه ای،با ظرفیت پذیرش اردوی روزانه 200 نفر و شبانه روزی 100 نفر می باشد.اردوگاهی 5 هکتاری که در فصول بهار و تابستان می تواند پذیرای اردوهای دانش آموزی باشد. امکانات این اردوگاه در حد امکانات اولیه است.
  اردوگاه شهید مطهری فردوس شهر فردوس،باغشان علیا،روستای فتح آباد اردوگاهی منطقه ای،با ظرفیت پذیرش اردوی روزانه 200 نفر می باشد اردوگاهی 16 هکتاری که در فصول بهار،تابستان،پاییز می تواند پذیرای اردوهای دانش آموزی باشد. امکانات این اردوگاه در حد پذیرش اردوهای یک روزه است.
  اردوگاه هدایت بیرجند شهر بیرجند،جاده نهبندان،روستای مود،روستای تیموری پایین اردوگاهی منطقه ای،با ظرفیت پذیرش اردوی روزانه 150 نفر و شبانه روزی 150 نفر می باشد،اردوگاهی 5 هکتاری که در فصول بهار و تابستان می تواند پذیرای اردوهای دانش آموزی باشد. امکانات این اردوگاه  در حد امکانات اولیه است.
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران