در حال بارگذاری ...
  
 • پایگاه های اسکان موقت فرهنگیان در استان چهارمحال و بختیاری

   

  نام پایگاه نشانی تلفن
  22 بهمن شهرکرد چهارراه بوعلی جنب دبیرستان فجر اسلام 0913-0047693
  اردل خیابان فرمانداری 038-34342141
  بروجن بلوار ملت اداره آموزش و پرورش 038-34223747
  بلداجی اداره آموزش و پرورش 038-34644600
  بن خیابان شهدا روبروی اداره گاز 038-33723937
  خانمیرزا اداره آموزش و پرورش 038-34462240
  خانه معلم چلگرد خیابان تربیت بدنی جنب تونل کوهرنگ 038-33622752
  سامان خیابان شهدا جنب مخابرات 038-33522221
  ستاد اداره سامان اداره آموزش و پرورش 038-33525755
  عشایر لردگان خیابان کلانتری جنب کمیته امداد 038-34644600
  فارسان خیابان شهید باهنر 038-33225988
  فلارد مالخلیفه اداره آموزش و پرورش 038-34483361
  قدس شهرکرد میدان قدس 038-33331760
  کوهرنگ اداره آموزش و پرورش 0913-882618
  کوهرنگ نمایندگی بازفت ، شهرک تلورد 038-33632055
  کوهرنگ دبیرستان خیام دزک صمصامی ، روستای دزک 038-58389702
  کیار شلمزار ، جاده دستنا اداره آموزش و پرورش 038-32623003
  گندمان دبیرستان هجرت ، بلوار ولیعصر جنب CNG 038-34623349
  لاران نبش خیابان معلم بلوار انقلاب اداره آموزش و پرورش 038-33442135
  لردگان لردگان،جنب اداره آموزش و پرورش 038-34446075
  میانکوه اداره آموزش و پرورش 038-34352111
  ناحیه 1 چهارراه بوعلی جنب دبیرستان فجر اسلام 0913-848460
  ناحیه 2 میدان قدس 038-33331760
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران