در حال بارگذاری ...
  
 • حضور اولیا دانش آموزان در 3 کارگروه تخصصی

  معاون وزیر و رییس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکتهای مردمی و خانواده گفت: انجمن اولیا و مربیان متشکل از 3 کارگروه تخصصی آموزشی، پرورشی و عمرانی و رفاهی است.

  فرشته حشمتیان در پاسخ به این پرسش که ویژه برنامه های این هفته چگونه خواهد بود؟ اظهار کرد: هفته پیوند اولیا و مربیان از 24 آغاز و تا 30 مهرماه ادامه خواهد داشت.

  وی افزود: شرکت کنندگان در این مراسم افرادی هستند که امسال انتخاب شده اند و نه از اعضای انجمن اولیا و مربیان سال گذشته.هفته پیوند اولیا و مربیان هفته برنامه ریزی برای حضور موثر اولیا در تصمیم سازی و تصمیم گیری مرتبط با برنامه های مدرسه است.

  حشمتیان با تاکید بر یکی از ضرورت هایی موجود در انجمن اولیا و مربیان که ایجاد 3 کارگروه تخصصی آموزشی، پرورشی و عمرانی و رفاهی است اشاره و خاطرنشان کرد: متاسفانه در برخی مدارس انتخابات به گونه ای انجام می شود که فقط کارگروه عمرانی و رفاهی مشکلات مدرسه را مرتفع می کنند، در حالی که 2 کارگروه آموزشی و پرورشی بسیار مهم تر است.

  رییس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکتهای مردمی و خانواده به برنامه پیش روی انجمن اولیا و مربیان اشاره و گفت: اعضای انجمن اولیا و مربیان باید سایر اولیا انتخاب نشده را ساماندهی کنند و نه تنها در قالبت 3 کارگروه تخصصی، بلکه در قالب کارگروه های تخصصی به تفکیک پایه های تحصیلی دانش آموزان این موضوع را مدیریت کنند.

  حشمتیان اضافه کرد: مدیر مدرسه باید حضور اولیا دانش آموز را باور داشته و با اولیا شفاف بوده و معلم مدرسه نیز در کشف آسیب های اجتماعی از نظر اولیا استفاده کند.در فضایی که دانش آموز می خواهد از آموزه های خانواده به مدرسه منتقل کند و از آموزه های مدرسه به خانواده منتقل کند.تا زمانی که دانش آموز به پیوند اولیا و مربیان باور نداشته باشد، کار ما عبث است.

  معاون وزیر آموزش و پرورش به شعار هفته پیوند اولیا و مربیان اشاره و تصریح کرد: روز نخست به نام "تعامل و همکاری اولیا" نام گذاری، روز دوم که 25 مهرماه است به نام "ترویج فرهنگ تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، روز سوم 26 مهرماه به نام "نشاط، تندرستی و معنویت" و روز چهارم 27 مهرماه به نام "خانواده و تربیت قرآنی" نام گذاری شده است.

  رییس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکتهای مردمی و خانواده افزود: در ادامه هفته پیوند اولیا و مربیان، روز پنجم 28 مهرماه به نام "تجدید میثاق با ولایت و ارزش های اسلامی"، روز ششم 29 مهرماه به نام "آموزش خانواده و بصیرت دینی و انقلابی" و روز هفتم 30 مهرماه به نام "نقش خانواده در تحقق سند تحول بنیادین" نام گذاری شده است.
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران