در حال بارگذاری ...
  
 • گلهای خندان

  ما گل های خندانیم

  فرزندان ایرانیم

  ایران پاک خود را

  مانند جان می دانیم

  ما باید دانا باشیم

  هشیار و بینا باشیم

  از بهر حفظ ایران

  باید توانا باشیم

  آباد باش، ای ایران

  آزاد باش، ای ایران

  از ما فرزندان خود

  دلشاد باش ای ایران
  مطالب مرتبط

  پارک های علم و فناوری کشور

  پارک های علم و فناوری کشور

  در ذیل لیستی از پارک های علم و فناوری استانها نمایش داده شده است. برای اعضای سایت این امکان فراهم گردیده است که با مراجعه به جدول استانها به شماره و اطلاعات کامل پارک های علم و فناوری دسترسی داشته باشند.

  |

  فرصت های جدید پیش روی ملت ایران پس از توافق چیست؟

  فرصت های جدید پیش روی ملت ایران پس از توافق چیست؟

  رییس جمهوری در پرسش مهر سال تحصیلی 95- 1394از دانش آموزان پرسید: بعد از توافق هسته ای با 6 قدرت بزرگ دنیا چه فرصت های تازه ای پیش روی ایران گشوده شده و فرصت های جدید در بخش های گوناگون چیست؟

  |

  نظرات کاربران