در حال بارگذاری ...
    
  • ایمیل بومی برای دانشگاهها و مدارس

    علی حکیم جوادی در روز شنبه درنشست خبری سازمان فناوری اطلاعات که به مناسبت سالروز تاسیس این سازمان برگزار شد، گفت: ایمیل بومی برای دانشگاهها و مدارس حکیم جوادی از ارائه سرویس ایمیل بومی به دانشگاه ها و مدارس خبر داد و گفت: بر این اساس ایمیل های داخلی در اختیار دانش آموزان، معلمان و دانشگاهیان قرار خواهد گرفت    مطالب مرتبط

    نظرات کاربران