در حال بارگذاری ...
  
 • ده فرمان ضد خلاقیت

  .1 به هرایده تازه ای که از طرف زیر دستان به شما ارائه می شود با تردید و بدگمانی نگاه کنید صرفاً به این علت که هم جدید است و هم از طرف زیر دستان پیشنهاد شده است.

  .2 بر این پافشاری کنید که کارکنانی که برای اقدام به کاری، به تصویب شما نیاز دارند، ابتدا به چندین طبقه دیگر از مدیران مراجعه کرده و از آنها نیز تأییدیه بگیرند.

  .3 از واحد های سازمانی و افراد بخواهید در مورد پیشنهادهای یکدیگر به بحث و مجادله پرداخته و آنها را مورد انتقاد قرار دهند. ( این تدبیر بار تصمیم گیری را از شانه شما بر می دارد. فقط کافی است نظریه موفق را انتخاب کنید.(

  .4 انتقادات خود را آزادانه ابرازکنید، اما از تحسین خودداری کنید ( این کار همواره زیر دستان را مضطرب و گوش به زنگ نگه می دارد(بگذارید بدانند که امکان اخراج آنها همیشه وجود دارد.

  .5 برای منصرف کردن افراد از گزارش کردن اشکالات در حوزه کاری خود، با مشکلات به عنوان نشانه های عدم موفقیت آنها برخورد کنید.

  .6 بطور مکرر همه چیز را با دقت کنترل کرده و اطمینان حاصل کنید که افراد، به هر آنچه که می تواند مهم باشد، اهمیت می دهند.

  .7در مورد تجدید سازمان یا تغییر در سیاستها، محرمانه تصمیم بگیرید و به صورت ناگهانی آنها را به افراد اعلام کنید. )این تدبیر نیز آنها را در حالت آماده باش نگه می دارد.(

  .8اطمینان حاصل کنید هر نوع تقاضا برای دریافت اطلاعات کاملاً دلیل داشته باشد و اطلاعات مزبور به راحتی توزیع نشود)بدیهی است مایل نخواهید بود اطلاعات به دست افراد ناباب برسد(.

  .9 تحت عنوان واگذاری اختیار و مشارکت، مسئولیت تشخیص کنار گذاردن و یا جابجا کردن افراد را به سطح مدیریت پایین تر واگذار کنید.

  .10 مهم تر از همه، فراموش نکنید که شما مقامات بالاتر، باید از همه نکات مهم درباره این کسب و کار جدید (ابتکار) مطلع شوید.
  مطالب مرتبط

  خلاقیت

  خلاقیت

    روشن است که خلاقیت را نمى توان با فشار ایجاد کرد، بلکه باید به آن اجازه داد تا ظهور کند. همان گونه که زارع نمى تواند جوانه را از دانه بیرون بیاورد، اما مى تواند شرایط مناسبى براى رشد دانه فراهم آورد. در مورد ...

  |

  خلاقیت

  خلاقیت

  پایگاه اطلاع رسانی مدرسه نیوز، این امکان را فراهم نموده که شما عزیزان بتوانید با مراجعه به این قسمت، فایل های جدید در زمینه " خلاقیت " را دریافت و در صورت نیاز دانلود نمائید.

  |

  ویژگی های یک محیط خلاق

  ویژگی های یک محیط خلاق

  •انعطاف پذیر است  شخص احساس می کند از ایده های او استفاده صحیح می شود  و مهارتهای خاص او در ایجاد اندیشه های جدید و روشهای نوین هدر نمی رود و مورد تشویق و ترغیب قرار می گیرد .

  |

  نظرات کاربران