در حال بارگذاری ...
  
 • بقاء و حیات توسعه پایدار اقتصادی هر جامعه به میزان تولید انرژی الکتریکی آن کشور بستگی دارد، بطوری که شروع و ادامه فعالیت هر واحد صنعتی، تولیدی، خدماتی و اقتصادی بدون استفاده از این انرژی میسر نیست.

  لذا ارایه خدمات رشته الکتروتکنیک سبب گسترش فعالیتهای مختلف جامعه گردیده و نقش اساسی در اجرای کلیه عملیات و انجام فرآیندها دارد.

  هنرجویان این رشته در طی دوران تحصیل با مبانی برق، اصول اندازه گیری الکتریکی، سیم کشی ساختمان، برق صنعتی، ماشینهای الکتریکی، اصول اندازه گیری AC و DC، مدارهای الکتریکی، طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای فشار ضعیف، سیم پیچی انواع موتورهای الکتریکی، تعمیر لوازم برقی خانگی و ... آشنا میشوند.

 • 
 • 
 • ردیف

  نام درس

  زمان درهفته

  پایه آموزشی

  نوع درس

  1

  مبانی برق

  4 ساعت

  سال دوم

  نظری

  2

  اصول اندازه گیری

  2 ساعت

  سال دوم

  نظری

  3

  رسم فنی

  3 ساعت

  سال دوم

  عملی

  4

  کارگاه سیم کشی 1

  4 ساعت

  سال دوم

  عملی

  5

  کارگاه سیم کشی 2

  4 ساعت

  سال دوم

  عملی

  6

  کارگاه مکانیک مقدماتی

  2 ساعت

  سال دوم

  عملی

  7

  مدارهای الکتریکی

  4 ساعت

  سال سوم

  نظری

  8

  ماشینهای الکتریکی AC

  4 ساعت

  سال سوم

  نظری

  9

  ماشینهای الکتریکی DC

  4 ساعت

  سال سوم

  نظری

  10

  الکترونیک کاربردی

  2 ساعت

  سال سوم

  نظری

  11

  تکنولوژی کارگاه برق صنعتی

  6 ساعت

  سال سوم

  عملی

  12

  تکنولوژی کارگاه سیم پیچی

  6 ساعت

  سال سوم

  عملی

  13

  کارگاه تعمیرلوازم خانگی

  4 ساعت

  سال سوم

  عملی

   

 • 
  • سیم کشی ساختمان (مسکونی، تجاری و صنعتی)
  • سیم پیچی ترانسفورماتورهای فشار ضعیف
  • سیم پیچی اتاتور ماشینهای الکتریکی
  • نقشه کشی مدارات الکتریکی
  • تعمیر و نگهداری ماشینها و سیستم های الکتریکی
  • سرویس و تعمیر وسایل خانگی الکتریکی
  • نصب و راه اندازی سیستم برق و فرمان ماشین آلات صنعتی
  • مونتاژ، نصب و راه اندازی تابلوهای تزیع برق و فرمان الکتریکی و ...
 •