در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
پیشنهاد آموزش و پرورش به دولت درباره تاسیس مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی

پیشنهاد آموزش و پرورش به دولت درباره تاسیس مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی

تهران (پانا) - به دنبال اظهار نارضایتی متقاضیان تاسیس آموزشگاه زبان از وزارت آموزش و پرورش مبنی بر امتناع این وزارت از صدور مجوز آموزشگاه به دلیل اشباع بازار، شورای رقابت برای حمایت از رقابت در بازار، پیشنهاد اصلاح آیین نامه «استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و ...

خبر |