در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
اردوی عملی درس آمادگی دفاعی

اردوی عملی درس آمادگی دفاعی

اردوی عملی درس آمادگی دفاعی جهت 159دانش آموز دختر و149دانش آموز پسر حوزه شهید فهمیده شیبکوه برگزار گردید.

اجتماعی,برگزیده,گزارش تصویری |