در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
اسامی خارجی در کتاب های درسی انگلیسی حذف می شود

اسامی خارجی در کتاب های درسی انگلیسی حذف می شود

چرا در متون انگلیسی که به دانش آموزان تدریس می شود اسم های خارجی همچون "مری" و "جک" باید باشد با اسامی حسن، حسین، نقی و تقی هم می شود دو نفر انگلیسی با هم مکالمه کنند.

اجتماعی,خبر,مهم |