در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
سند ملی آموزش 2030 ایران رونمایی می شود

سند ملی آموزش 2030 ایران رونمایی می شود

امروز شنبه 20 آذر ماه، با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ، وزرای آموزش و پرورش و علوم ، تحقیقات و فناوری از سند ملی آموزش 2030 در ایران رونمایی می شود.

خبر |

« ۲  ۳  ۴ ۵ »
۱۲ از ۶۹۰۹ نتیجه
۴ از ۵۷۶ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰