در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
مقطع ابتدایی، سنگ بنای تعلیم و تربیت است

مقطع ابتدایی، سنگ بنای تعلیم و تربیت است

مدیرکل دفتر آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان این که توجه به دوره ابتدایی ضروری است، گفت: سنگ بنای تعلیم و تربیت دوره ابتدایی است و بهترین امکانات باید در اختیار این بخش قرار گیرد.

خبر |

اگر کشور آبادمی خواهیم بایدبیشترین سرمایه گذاری را درمدرسه داشته باشیم

اگر کشور آبادمی خواهیم بایدبیشترین سرمایه گذاری را درمدرسه داشته باشیم

وزیرآموزش و پرورش به نقش کلیدی نیروی انسانی در توسعه اشاره کرد وگفت: اگر کشور آباد می خواهیم باید بیشترین سرمایه گذاری را در مدرسه داشته باشیم و به معلم به عنوان رکن اصلی مدرسه بهای زیادی بدهیم.

خبر |

« ۱  ۲  ۳ ۴ »
۱۲ از ۶۹۰۹ نتیجه
۳ از ۵۷۶ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰