در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
مصرف داروها را در ماه رمضان تغییر ندهید

مصرف داروها را در ماه رمضان تغییر ندهید

در این ماه تغییرات بسیار زیادی در فرآیندهای فیزیولوژیک بدن رخ می دهد که این امر تاثیرات زیادی بر روی وضعیت بیماری و دارودرمانی افراد می گذارد.

دانستنی ها |

لزوم تهیه کیف نجات و محتویات آن

لزوم تهیه کیف نجات و محتویات آن

ایجاد و ارتقاء آمادگی در جامعه برای رویارویی با حوادث و سوانح باعث می شود علاوه بر کاهش خسارات جانی و مالی در هنگام وقوع حادثه، شرایط هر چه سریع تر به حالت عادی باز گردد

دانستنی ها |

نحوه صحیح قرارگیری اندامها در حالتهای مختلف

نحوه صحیح قرارگیری اندامها در حالتهای مختلف

هنگامی که در مورد سلامتی صــحبت بـه میـان مـی آیـد بی تـردید وضــعیت صحیـح قرارگـیـری بـدن شـمـا هـنـگام فعالیتهای گوناگون در راس فهرست عوامل مهم سلامتی قـرار خـواهد گـرفـت

دانستنی ها |

نرمش های هنگام کار با کامپیوتر

نرمش های هنگام کار با کامپیوتر

وجود شرایط ناایمن و نامناسب در محل کار و عدم توجه به موارد ارگونومیکی بهداشتی هنگام کار با کامپیوتر مکن است در بلندمدت سبب بروز بیماری ها و عوارضی گردد برای پیشگیری از این مهم باید به نکات ساده اما ضروری توجه شود.

دانستنی ها |