در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
طرح درس چیست؟

طرح درس چیست؟

کلیه اندیشه ها و مقدمه چینی ها و پیش بینی هایی که معلم قبل از رفتن به کلاس به عمل می آورد هرگاه بر روی کاغذ بیاید «طرح درس» نامیده می شود.

متفرقه |

مشاوره

مشاوره

    تمرکز حواس و حافظه

متفرقه |

۱ ۲ »
۱۲ از ۲۰ نتیجه
۱ از ۲ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰